Stadsboerderij Assen krijgt grote beurt van gemeente

Jaren is er weinig tot niets aan de kinderboerderij in het Asserbos gedaan. Maar Assen gooit er vanaf deze zomer even twee ton tegenaan. De dierenverblijven worden ruimer, er komt een nieuwe kapschuur voor alle spullen en de educatie moet spannender.
Kinderboerderij De Hofstede in het Asserbos bestaat sinds 1982. Vooral in de weekenden is het een pleisterplaats voor ouders of grootouders met kleine kinderen. Doordeweeks komen vooral scholen langs.

Er is af en toe wel eens klein herstelwerk geweest, of iets  uitgebreid, maar daar bleef het bij. Daarom pakt de gemeente de boel nu grondig aan.

Allegaartje van gebouwen
"Er is eigenlijk nooit iets aan groot onderhoud gedaan, of aan modernisering. En buiten is het een allegaartje geworden. Je ziet allerlei gebouwtjes, hokken en opslag van voer. Overal staat wat. Dat moet beter en anders", zegt teamleider Ciska Buijze van het Duurzaamheidscentrum en de kinderboerderij.

Daarom komt er volgens Buijze een nieuwe grote kapschuur naast de kinderboerderij, die ervoor zorgt dat de rommelige aanblik verdwijnt. "In die kapschuur komt ons materieel, onze werkschuur, en ook de informatievoorziening. Dan is de mengelmoes van gebouwtjes straks weg." Verder komt er een centraal ontvangstplein voor groepen, en de hokken voor de dieren worden ruimer.

Actiever en prikkelender
De kinderboerderij wordt omgevormd tot een stadsboerderij, waar het om meer draait dan alleen dieren. "De thema's die we bij de kop willen pakken zijn landbouw, voedsel, water en groen. Zo komt er een moestuin, en we trekken de tegels eruit om te laten zien wat slim waterbeheer is met een regenton en regenpijpen. Zo willen we informatie prikkelender en actiever overbrengen."

Tegenover de kinderboerderij, aan de rand van het Asserbos, is inmiddels het Duurzaamheidscentrum geopend. Beide voorzieningen zijn gericht op educatie. Maar een goede verbinding tussen de kinderboerderij en het centrum ontbreekt. Een breed bospad is de fysieke scheidslijn, maar ook gevoelsmatig lijken beide niet bij elkaar te horen.

Betere verbinding
"Ook dat willen we anders en beter", zegt Buijze. "Het duurzaamheidscentrum is gericht op doen, zien en beleven, en dat geldt in feite ook voor de stadsboerderij straks, maar daar zijn vooral de dieren. Beide centra willen we fysiek koppelen, met nieuwe looproutes zodat je  automatisch van de een naar de ander gaat, omdat het bij elkaar hoort." 

Omdat het verbeteringsplan van 200.000 euro al een tijdje klaar lag, maar de bouwkosten inmiddels flink zijn gestegen, is het oorspronkelijke plan wat versoberd. Ook wordt een deel van het werk door de gemeente zelf gedaan. Gevolg is dat de hele metamorfose mogelijk drie jaar duurt. Buijze wil het liefst al deze zomer de eerste kleine dingen aanpakken. "Eerst wat kleine ingrepen, en dan tussen najaar en voorjaar het grote werk."

Theehuis later
In het plan van aanpak van twee ton is trouwens nog niet alles meegenomen. De theeschenkerij bij de kinderboerderij, die wordt gerund door Phusis, valt er nog buiten. Ook aan dat gebouw moet volgens Buijze het nodige verbeterd worden. "Maar daar gaan we een apart plan voor maken. Eerst de stadsboerderij en het theehuis is een ander verhaal."

Bedoeling is daar een soort 'Huis van de Toekomst' van te maken. Daarin komen allerlei innovatieve en toepasbare oplossingen voor duurzame energie. Voor een plan hiervoor trekt de gemeente 10.000 euro uit.

Op 4 juli beslist de raad over het verbeteringsplan voor de Stadsboerderij in het Asserbos.