Stelling: Ouders moeten meer tijd vrijmaken om te helpen op school

Ouders springen steeds minder vaak bij om te helpen bij activiteiten op de basisschool van hun kind. Daardoor kunnen soms schoolreisjes en andere projecten niet doorgaan.
Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs. Liefst twee derde van de onderwijzers zegt dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor het leveren van 'hand-en-spandiensten'.

Stelling
Wat is jouw mening? Moeten ouders meer tijd steken in het helpen op school? Of moet de school zelf voor ondersteuning zorgen?

Meer over dit onderwerp:
stelling ouders school basisschool
Deel dit artikel: