Parkeerdiscussie Roden loopt hoog op

Een emotioneel betoog van wethouder Henk Kosters was gisteravond de afsluiting van een lange discussie in de gemeente Noordenveld. De raad sprak over parkeerplaatsen in het centrum van Roden en die discussie liep hoog op.
Parkeren in het centrum is al jaren een veelbesproken kwestie in Roden. Het loopt als een rode draad door de herontwikkelingsplannen voor het centrumgebied. Noordenveld krijgt daarvoor ook geld van de provincie. Volgens de gemeente en ondernemers zijn voldoende en aantrekkelijke parkeerplaatsen een belangrijke voorwaarde voor een vitaal en regionaal centrum.

Honderd parkeerplaatsen
Daarom wil het college van burgemeester en wethouders honderd nieuwe parkeerplaatsen aanleggen in het centrum. Die zijn nodig door de heringerichte Albertsbaan, de verwachte uitbreiding van winkels zoals nu bij de Lidl, het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer en herinrichting van de Heerestraat.

Elf verdwenen plekken
Een werkgroep adviseerde het college hierover en het college nam dat advies grotendeels over. Ze haalde in het raadsvoorstel alleen elf parkeerplaatsen weg in de Heerestraat, tegen het advies van de werkgroep in. Die elf parkeerplaatsen zouden dan op een andere plek in het centrum terug komen, zodat in de Heerestraat meer ruimte is voor groen. 

De Zakengroep Roden stelt dat de gemeenteraad hier onjuist over is geïnformeerd en zegt dat dit voorstel in strijd is met afspraken die na maanden vergaderen gemaakt zijn met de werkgroep Heerestraat. Iets waar de raad vervolgens fel op reageerde. 

Emotionele wethouder
Dat de discussie hoog oploopt, blijkt vooral wanneer wethouder Henk Kosters aan het eind van de raadsvergadering het woord neemt. "We hadden dingen anders kunnen doen", erkent hij. "Ik snap de teleurstelling bij de Zakenkring, maar nu bespeur ik een andere houding, een bepaalde toon." Op dit punt breekt Kosters stem. "Ik snap dat niet en heb er last van. Ook omdat toch op de persoon wordt gespeeld. Ik distantieer me daar voor tweehonderd procent van." 

Kosters schraapt zijn keel, herpakt zich en zegt zeker weer om tafel te gaan met de ondernemers van Roden. Dit zegt ook Bertjan Stadman toe, van Zakenkring Roden: "Laten we dit oplossen en vooruit gaan."

Geheel autoluw
Tijdens de bespreking van de centrumvisie zelf stonden politieke partijen lijnrecht tegenover elkaar. Waar een groot deel van de raadsleden het eens is met het voorstel van de werkgroep (veertig parkeerplaatsen in de Heerestraat), opteerden D66 en GroenLinks/PvdA ineens voor een geheel autoluwe Heerestraat. 

Uit een enquête blijkt dat bewoners deze straat liever groener zien en met minder parkeerplaatsen, maar er reageerden te weinig mensen op de enquête om die representatief te noemen. Zowel D66 als GroenLinks/PvdA zouden daarom het liefst zien dat bezoekers opnieuw geraadpleegd worden. Hier lijkt echter geen meerderheid voor te zijn.

Op 11 juli neemt de raad een beslissing over het parkeren in de Heerestraat.
Meer over dit onderwerp:
gemeente Noordenveld Roden parkeren Henk Kosters
Deel dit artikel: