Assen steekt 3,5 ton in renovatie officierswoningen

Assen steekt 350.000 euro in de aanpak van de monumentale officierswoningen in de Oranjestraat. Het college van B en W is dat met woningverhuurder Omnia overeengekomen.
Het is het resultaat van jarenlange onderhandelingen. Omnia Wonen wilde de verouderde en slecht geïsoleerde huurwoningen grotendeels slopen, omdat nieuwbouw goedkoper was dan herstel. Maar Assen stak daar jaren geleden een stokje voor, omdat de woningen gemeentelijk monument zijn.

Miljoenenclaim
Daarop kwam Omnia met een miljoenenclaim richting gemeente, omdat de monumentale status grondige renovatie onbetaalbaar maakt. Het ging om meer dan 3 miljoen.


De huizen in de Oranjestraat zijn er bijna 100 jaar geleden neergezet voor de onderofficieren van de kazerne in Assen, omdat er voor hen geen plek was in de Johan Willem Friso kazerne. Op dit moment is Omnia Wonen nog eigenaar van 41 huurwoningen.

In 2007 wilde de corporatie ze volledig slopen. Maar na protesten, kregen de huizen de status van gemeentelijk monument, om zo een stukje historisch Assen te behouden. Omnia Wonen vocht het nog aan voor de rechter, maar verloor die strijd.

Alleen voorgevels overeind
Omdat er toch eindelijk iets aan de woningen moest gebeuren, kwam Omnia Wonen enkele jaren geleden met een rigoureus sloop- en renovatieplan. Ze zouden alleen de voorgevels overeind houden, om zo het monumentale karakter te behouden, en achter de gevel nieuw bouwen. Daar is weer vanaf gestapt, omdat hier ook protest tegen was, van ondermeer de Bond Heemschut. Die vond dat met de rigoureuze renovatie de erfgoedstatus ook verloren ging.

Onderhoudsoperatie
Na een mislukte poging de rijtjeswoningen te verkopen aan een andere corporatie, gaat Omnia Wonen nu zelf aan de slag. Het is een sterk versoberd plan geworden voor groot onderhoud dat nog dit najaar uitgevoerd moet worden. Of dat ook lukt is nog de vraag, omdat niet alle huurders even blij zijn met de onderhoudsoperatie. Sommigen willen een uitgebreidere aanpak van de huizen.Acceptabele oplossing
Maar volgens Omnia Wonen gaat het al om een miljoenenoperatie, en meer zit er voorlopig niet in. Assen betaalt daar nu 3,5 ton aan mee, stellen B en W. "Sinds 2014 zijn meerdere opties onderzocht om gezamenlijk tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Eind 2018 presenteerde Omnia een koerswijziging met het voornemen het complex ingrijpend te renoveren in plaats van gedeeltelijke sloop en nieuwbouw. Sindsdien is intensief samengewerkt tussen de gemeente en Omnia om op basis van het nieuwe renovatieplan tot een oplossing te komen", aldus B en W.

De aanvankelijke miljoenenclaim wordt nu dus afgewikkeld met 350.000 euro. De kosten worden gedekt met reserves uit de pot rioolbeheer. De raad van Assen moet de deal nog goedkeuren.