Onzekerheid over projecten in Drenthe door stikstofuitspraak

Onzekerheid in Drenthe over projecten op het gebied van landbouw, woningbouw en infrastructuur. Ze dreigen te worden geblokkeerd door de stikstofuitspraak van de Raad van State. "Een landelijk crisisteam is bezig met de inventarisatie. Wij zijn er dagelijks mee bezig, maar het is nu nog onduidelijk om hoeveel projecten het gaat", laat een woordvoerder van gedeputeerde Jumelet weten.
Een teveel aan stikstof is schadelijk voor het milieu. De Raad van State oordeelde eind mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen nu onvoldoende is. Dat 'Programma Aanpak Stikstof', de 'PAS', bestaat sinds 2015.

Wat is het PAS?
In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Economische activiteiten kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden. Sommige beschermde plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof zorgt voor voedselrijkere grond, waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten achteruitgaat. Hierdoor werd er lange tijd vaak geen toestemming gegeven om in de buurt van Natura 2000-gebieden iets te ondernemen wat stikstof veroorzaakt. Als een activiteit op basis van het PAS toestemming krijgt, betekent dit dat de activiteit de natuur in het betreffende Natura 2000-gebied niet bedreigt. Bedrijven die willen bouwen moeten kunnen bewijzen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Drenthe kent 12 van die 'PAS'-zones in het Natura-2000 gebied.

Onduidelijkheid over grote projecten in Drenthe
Onduidelijkheid bestaat er nu over grote projecten zoals de uitbreiding van de wijk Kloosterveen en de Toeristisch recreatieve Zone in Assen, Transferium De Punt en twee bedrijfsverplaatsingen. "Dat zijn zogenaamde 'prioritaire projecten'. Daar is in het verleden PAS-ruimte voor geclaimd. Wanneer gemeenten bij ons aankloppen voor de vergunningen, zouden ze die ruimte krijgen. Maar door de uitspraak van de Raad van State staat dat nu op losse schroeven. De vraag is of we die geclaimde ruimte straks ook daadwerkelijk krijgen."

Daarnaast is er grote onzekerheid ontstaan onder boeren. Ontwikkelingsplannen van boeren die bijvoorbeeld een nieuwe stal willen bouwen, dreigen niet door te gaan. "We maken ons echt zorgen over bedrijven die nog geen vergunning hebben. Want wat betekent dit voor je toekomst als boer?", vraagt Trieneke Elshof zich af. Elshof is regiovoorzitter van LTO-Noord. "We ervaren een soort gelatenheid onder boeren", vult Jan Bloemerts van LTO Noord aan. "Vergunningstrajecten die nu lopen worden 'on hold' gezet. Er zal snel nieuwe wetgeving moeten komen."Meetinstrument nu niet meer te gebruiken
Het 'Programma Aanpak Stikstof' werd vier jaar lang als meetinstrument gebruikt. Het maakte mogelijk projecten op een eenduidige manier te beoordelen. Tot de uitspraak van de Raad van State vorige maand. "Nu blijkt het dat we dit model niet meer kunnen gebruiken."

Volgende week donderdag heeft gedeputeerde Jumelet met de andere gedeputeerden van Nederland een overleg. "Centraal worden dan de gevolgen op de korte- en lange termijn besproken. Samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kijken we hoe we op korte termijn oplossingen kunnen bieden", zo laat de provincie weten.
Deel dit artikel: