Remkes: 'Gesprek met natuurorganisaties was zinvolle exercitie'

Remkes stikstof
Remkes in Den Bosch bij de gesprekken over stikstof © ANP JEROEN JUMELET
'Een zinvolle exercitie'. Dat zegt bemiddelaar Johan Remkes over het gesprek dat hij vandaag voerde met natuurorganisaties over het stikstofbeleid. Volgens hem was het overleg in het provinciehuis in Den Bosch bedoeld 'om wat scherper ingekleurd te krijgen waar alle partijen in dit debat precies staan'.
Een week geleden sprak Remkes met landbouworganisaties. De conclusie die hij daarna trok, is dat er sprake is van een vertrouwenscrisis. "Wat vandaag over tafel ging, was dat er in de ogen van een groot deel van de gespreksdeelnemers sprake is van een natuurcrisis, waar een oplossing voor moet komen met gevoel voor urgentie", zei Remkes in de Brabantse hoofdstad.

Standpunten vooraf bekend

De natuurorganisaties die aan tafel zaten, zoals Natuurmonumenten, Greenpeace en Milieudefensie, hadden eerder vandaag hun standpunten voor het gesprek met Remkes al online gezet. Daarin valt onder meer te lezen dat er met hen niet onderhandeld kan worden over het doel van het kabinet om de stikstofuitstoot tot 2030 met 50 procent omlaag te brengen. Boerenorganisaties willen juist af van dat stikstofdoel.
Dat is volgens de natuurorganisaties niet mogelijk. De natuur lijdt volgens hen 'al decennialang onder de veel te hoge stikstofdepositie', waardoor zeldzame plant- en diersoorten uit Nederlandse natuurgebieden dreigen te verdwijnen. "Dat is een groot probleem omdat biodiversiteit de pijler is van een goed functionerend ecosysteem", betogen de organisaties.
Greenpeace-directeur Andy Palmen sprak na afloop van "een pittig gesprek. Wat ik mis is een gevoel van urgentie. Er wordt maar gesproken over plannen maken en naar 2030 toewerken. De natuur staat in 2025 al op omvallen. Ecologen schreeuwen moord en brand, dan moet je nu ingrijpen en dat zie ik gewoon niet bij het kabinet."
Het kabinet moet bovendien meer doen om de agrarische sector te helpen bij het maken van een omslag, in plaats van boeren te stimuleren om met hun bedrijf te stoppen, vinden de natuur-belangenbehartigers. Vooral duurzame boerenbedrijven verdienen hulp van de regering. Voor hen moet er een goed verdienmodel komen. Een grootscheepse verandering in de Nederlandse landbouwsector is volgens hen onvermijdelijk.

'Ook andere sectoren moeten leveren'

Natuurorganisaties pleitten ook voor een bijdrage van andere sectoren, zoals de mobiliteitssector, inclusief de luchtvaart en de industrie. Ook Schiphol en fabrieken zouden dus moeten inleveren.
Klimaatminister Rob Jetten zei na afloop: "We hebben het over de integrale aanpak gehad. We willen ervoor zorgen dat we nu in één keer alle klimaat- en milieuproblemen proberen aan te pakken. De milieuorganisaties hebben goede richtlijnen gegeven en drukten ons op het hart om ook naar industrie en luchtvaart te kijken." Jetten vindt dat het kabinet dit ook al doet, zei hij in Den Bosch.
Landbouwminister Henk Staghouwer en premier Rutte waren bij het gesprek niet aanwezig. Dat zit de natuurorganisaties niet lekker. "Dit zijn bewindspersonen met een grote verantwoordelijkheid voor het beleid van Nederland. Dat zij er niet bij zijn, helpt natuurlijk niet om het geluid precies daar te krijgen waar het zou moeten zijn", zegt Bram van Liere van Milieudefensie.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.