NVVE: Verbijsterend dat het kabinet het niet heeft over euthanasie in nieuwe campagne over sterven

"Frappant en onacceptabel". Zo noemt Agnes Wolbert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de nieuwe voorlichtingscampagne over doodgaan. Zij zegt: "Er staat niets in over euthanasie!"
Met de campagne wil de regering terminaal zieke mensen en hun familie stimuleren het gesprek aan te gaan over het naderende einde. Het motto is: 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga, maar tot die tijd leef ik'. Mensen moeten van de overheid eerder gaan praten over palliatieve zorg, testamenten, pijnbestrijding en dat soort zaken.

Maar in de tekst die bij de campagne hoort, wordt nadrukkelijk niet gesproken over euthanasie. En dat steekt Wolbert. "Het kabinet heeft de oren laten hangen naar de kleine christelijke partijen, die tegen euthanasie zijn. Op deze manier hebben mensen niets aan deze richtlijnen", zegt zij. 

Wolbert, die jarenlang in Annen woonde, is dus niet blij met de overheidscampagne zoals die nu wordt gepresenteerd. Zij zegt: "Wij hebben als NVVE de concepttekst mogen lezen, en hebben toen al aangegeven dat er echt iets in moest over euthanasie. Maar ze hebben er bewust voor gekozen om het weg te laten. En dat vind ik onbegrijpelijk. Je maakt een campagne over de laatste levensfase en dan laat je een extreem belangrijke optie er uit!"

"Het gaat er om dat je een keuze voor euthanasie zo vroeg mogelijk bespreekt met je naasten en je huisarts. Al is het maar om de praktische zaken te regelen. De arts moet per geval toetsen of er wel euthanasie toegepast mag worden, er moet medicatie besteld worden en andere afspraken gemaakt worden. Je kunt dat niet op het laatste moment laten aankomen". 

Volgens Wolbert wordt er in de campagne wél informatie gegeven over palliatieve sedatie. "Veel mensen weten het verschil niet tussen euthanasie en palliatieve sedatie. In beide gevallen krijg je een injectie. Bij palliatieve sedatie wordt de patiënt verdoofd en leeft nog een tijd -bewusteloos- tot het lichaam het zelf opgeeft. Bij euthanasie is de patiënt wel bij kennis en in staat afscheid te nemen. Ik vind dat nogal wat", besluit zij.

De NVVE hoopt dat de campagne nog zal worden aangepast en uitgebreid. 

.
Meer over dit onderwerp:
Agnes Wolbert NVVE euthanasie
Deel dit artikel: