Inspectie: Zorg bij Hoeve Loevestein in Donderen voldoet niet aan de norm

Hoeve Loevestein in Donderen is op de vingers getikt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de inspectie voldoet de zorg op de zorgboerderij onvoldoende aan de normen.
De inspectie schrijft onder meer dat zorgverleners van Loevestein de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten niet voldoende betrekken bij het 'maken van professionele afwegingen'.

Ook zijn de rapportages volgens de IGJ niet compleet. Zo is bij een cliënt onduidelijk waarom hij of zij een bepaald medicijn krijgt, en zouden medewerkers niet altijd open zijn over fouten en incidenten. "Bijvoorbeeld wanneer het gaat om medicatiefouten. Dit terwijl er diverse keren 'medicatie vergeten' is te lezen in documenten", schrijft IGJ.

Volgens de inspectie is er ook te weinig sprake van scholing bij Loevestein. Dat spreekt de zorgboerderij tegen. "Het is niet zo dat er geen scholing is gegeven. Deze was er wel degelijk, onder andere scholing m.b.t. medicatie, rapporteren en BHV. Ook in 2017 is er veel geschoold", schrijft Hoeve Loevestein in een reactie op het conceptrapport van de inspectie.

Hoeve Loevestein is een zorgboerderij waar zorg wordt geboden aan ouderen met dementie. Op de locatie wordt aan elf cliënten zorg geboden.

Binnen vier maanden moet Loevestein de zorg weer op orde hebben. De zorgboerderij was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.