Blaarkoppenboerderij Leutingewolde wordt onderzoekscentrum Wageningen Universiteit

Blaarkoppenboerderij Eytemaheert in Leutingewolde wordt een onderzoekscentrum van de Wageningen Universiteit. Op de Eytemaheert staan 150 Groninger blaarkoppen, die zowel voor de melk als voor het vlees gehouden worden.
"Dit is een uniek bedrijf, we hebben een volledig gesloten kringloop", zegt eigenaar Maurits Tepper tegen RTV Noord. "We voeren geen drijfmest of kunstmest van buiten aan. We gebruiken de mest uit onze eigen stal. De koeien krijgen alleen voer dat we zelf geteeld hebben."

Bokashi
Maar doordat er melk en vlees van het bedrijf afgevoerd worden, ontstaat er toch een tekort aan nutriënten, voedingsstoffen? "Dat lossen we op door zelf Bokashi te produceren", verklaart Tepper.

"Dat is een meststof die we maken van maaisel uit de natuurgebieden rond ons bedrijf. Dat mengen we met micro-organismen, kalk en kleikorrels, waarna er door fermentatie een soort mest ontstaat. Dat we gebruiken voor onze huiskavels."

Houtwallen en langer gras
Tepper is verder bezig met het aanleggen van nieuwe houtwallen. Volgens hem creëren die houtwallen zeer plaatselijk een iets beter klimaat, wat de groei kan bevorderen. Ook experimenteert hij met het minder kort maaien van het gras. Hij denkt dat het daardoor sneller aangroeit, waardoor de opbrengst over een heel seizoen groter wordt. En hij houdt zich bezig met het fokken van de Groninger blaarkop. 

Analyse door studenten
De Wageningen Universiteit gaat onderzoeken hoe de gesloten kringloop van de Eytemaheert werkt. Daarvoor zullen er met grote regelmaat studenten op het bedrijf aanwezig zijn. Tepper is van plan om op het erf een onderkomen voor die studenten te bouwen. 

Kennis delen
De kennis die de studenten uit Wageningen op zijn bedrijf opdoen, is niet alleen nuttig voor boeren die hun kringloop willen sluiten, zegt Tepper. "Wat wij hopen is dat die kennis door alle bedrijven op te pikken is. Delen daarvan of integraal. Alles wat meehelpt aan de verduurzaming van de landbouw is meegenomen."

Woensdag wordt de samenwerking tussen Wageningen Universiteit en Tepper officieel bekrachtigd tijdens een bijeenkomst in Leutingewolde.