Provincies willen duidelijkheid kabinet rond stikstof, hoogleraar maant tot spoed

Henk Jumelet
Henk Jumelet schoof vandaag aan bij het stikstofoverleg met Johan Remkes © Provincie Drenthe
Drents gedeputeerde Henk Jumelet heeft vandaag bij het kabinet aangedrongen op duidelijkheid rond de stikstofaanpaak. Ook wil hij snel middelen om innovaties in de landbouw mogelijk te maken. Tijd daarvoor is er alleen niet volgens hoogleraar Chris Smit uit Peize, die vandaag met collega's opriep tot snelle actie.
Het kabinet moet met één mond spreken, was de boodschap van provinciebestuurders vandaag in Arnhem. Daar schoven Jumelet (CDA) en collega's aan voor een overleg met premier Rutte en drie ministers onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. CDA-leider Wopke Hoekstra, tevens minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, zei eerder deze week dat het jaartal 2030 'niet heilig is'. Het kabinetsdoel is om in dat jaar de stikstofuitstoot gehalveerd te hebben.

Jaartal

Ook Jumelet wil het jaartal van tafel hebben. Eerder veegde hij al het stikstofkaartje met reductiecijfers per gebied van tafel in het provinciehuis in Assen. "We hebben aangegeven dat het niet moet gaan over percentages of over een jaartal. Het gaat om wat je doet en daarmee willen we aan de slag." Dat wil Jumelet op korte termijn doen. "We zijn trouwens al aan de slag. Maar laten we ook de middelen krijgen van het kabinet om innovaties in de landbouw mogelijk maken en om boeren die willen stoppen te faciliteren. Dan ben je aan de slag en zie je vanzelf hoe ver je komt en op welk moment je het haalt."
Want dat er nodig wat moet gebeuren is voor Jumelet duidelijk. "We hebben die stikstofreductie nodig voor de natuur, maar ook voor het weer kunnen verlenen van vergunningen."

Geitenpaadjes

De provinciebestuurders schoven aan op de dag dat 36 wetenschappers van acht universiteiten in een ingezonden brief in Trouw oproepen tot snelle actie. Een van de ondertekenaars is Chris Smit uit Peize, hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is blij dat Jumelet de urgentie voor de natuur ziet, maar kraakt het idee dat innovatie nu een oplossing biedt.
"Een oplossing in innovaties vinden levert vertraging op en die tijd is er niet", zegt hij. "Wat nu lijkt te gebeuren onder de boerenprotesten zijn discussies met vragen over meer data, modellen en onderzoek. De stand van de natuur is dusdanig bedroevend dat we die tijd simpelweg niet hebben. Wat wij als wetenschappers zeggen is dat wij al heel veel weten over stikstof. We zijn het heel vaak over dingen niet eens, ook binnen de ecologie niet, maar dat er urgent nu iets moet gebeuren, staat buiten kijf."
Smit vervolgt: "De soorten gaan zo hard achteruit, we hebben te maken met klimaatverandering op dit moment waardoor die stikstofproblemen alleen nog maar groter worden. Het is enorm dramatisch." Extra overleggen en zoeken naar oplossingen die later effect hebben zijn volgens Smit 'geitenpaadjes'. "Die moeten we niet bewandelen. Het zijn geitenpaadjes die leiden tot vertragingen."
Smit zegt dat doorpakken nu belangrijk is. "We zijn ook bezig met oplossingen en zien daarin een rol voor de boeren. Wij pleiten niet voor minder boeren. Er mogen er zelfs meer bij, als het maar op een natuurinclusieve manier is." De agro-industrie, banken, supermarkten moeten daar volgens hem aan meewerken. "Het is tijd dat we allemaal meer gaan betalen, ook de consument moet meer gaan betalen. Doorpakken nu, is de basis van de brief."

PAS

In die laatste boodschap zal Jumelet zich kunnen vinden. In Arnhem kaartte hij ook nog de problemen rond PAS-melders aan. "Ik heb aangedrongen op een regeling. Er moet duidelijkheid komen voor degenen die te goeder trouw hebben gehandeld in het verleden en geen vergunning hebben. Daar moet zo spoedig mogelijk een oplossing voor komen."
Het kabinet gaf vorige maand al aan ook snel te willen zorgen dat agrariërs die een melding maakten van geringe stikstofuitstoot ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een natuurvergunning krijgen. Dat is nodig nadat de rechter een streep zette door de PAS-regeling.
Volgens Jumelet was de sfeer vandaag overigens goed aan tafel. "We nemen het serieus, er is veel aan de hand. Het gaat ook over vertrouwen, daar moet je als bestuurders mee aan de slag. Dan verwacht je van elkaar helderheid en duidelijkheid."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl