'Dat doet hij anders nooit hoor!'

In Hoogeveen komen strengere regels voor bijtgrage honden. Eigenaren van bijtende honden op eigen terrein kunnen dan toch verplicht worden hun dier te muilkorven of aan te lijnen.
De aangescherpte regels voor bijtgrage honden komen deze maand nog in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), als de gemeenteraad ermee instemt. Ook in Assen werd onlangs de APV aangepast om strenger te kunnen optreden tegen bijtende honden.

Maar wat zijn de regels eigenlijk, wat gebeurt er als je hond iemand bijt?

De gevolgen van een hondenbeet
Blaffende honden bijten niet, zo gaat het gezegde. Maar als een hond dan wél bijt, kunnen de gevolgen groot zijn. Bij grote gapende wonden is dat nogal duidelijk, maar ook bij bijtwonden die op het eerste gezicht mee lijken te vallen kunnen flinke complicaties ontstaan. Een hondenbeet moet altijd worden onderzocht door een dokter. Door de vele bacteriën in een hondenbek is de kans op infectie groot.

Daarnaast kan iemand die gebeten is door een hond last krijgen van psychische problemen. Om te beginnen kan een slachtoffer erg bang worden voor honden. Er zijn ook gevallen waarbij mensen die gebeten zijn door een hond zich überhaubt niet meer veilig voelen op straat. In ernstige gevallen wordt er ook gesproken over een trauma na een hondenbeet.

Hoog-risico honden
De regels ten aanzien van honden die bijten verschillen per gemeente. Er is geen landelijke wetgeving, ook niet voor bepaalde hondenrassen. Wel is er een lijst met zogenoemde hoog-risico honden.

Eigenaren van honden die op deze lijst staan of honden die ontstaan zijn uit een kruising met of tussen deze honden, moeten zich aan bepaalde regels houden. Deze regels kunnen weer verschillen per gemeente, en gaan meestal over muilkorven en verplicht aanlijnen. Wel moeten de eigenaren allemaal een hondencursus volgen met hun dier, zo staat te lezen op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Strafrecht bij bijtende honden
Als een hond eenmaal een mens of een andere hond gebeten heeft, kunnen er verschillende dingen gebeuren. Een bijtincident kan allereerst strafrechtelijk afgehandeld worden, dit gebeurt voornamelijk bij ernstige bijtincidenten. Er moet dan wel aangifte gedaan worden door het slachtoffer. De sancties kunnen dan bestaan uit geldboetes en/of een gevangenisstraf. Volgens artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht is het volgende strafbaar:

 ‘Hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een mens aanvalt, niet terughoudt’ en ‘hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier’.
 
Een hond die een mens bijt kan in beslag genomen worden. Daarna wordt het beest door een gedragsdeskundige onderzocht. Blijkt de hond 'bijtgevaarlijk' te zijn, dan kan het OM besluiten het dier een spuitje te geven. Blijkt de hond geen risico te vormen voor zijn omgeving, dan kan hij terug naar zijn baasje.

Bestuursrecht bij bijtende honden
Zoals eerder gezegd hebben gemeenten in de APV regels vastgelegd met betrekking tot agressieve honden. Deze regels kunnen per gemeente verschillen. Hondeneigenaren die zich niet aan deze regels houden, kunnen rekenen op een boete of dwangsom. 


De burgemeester of de wethouder kan bepaalde maatregelen opleggen als er sprake is van aantasting van de openbare orde en veiligheid. Zo kan de gemeente aan de eigenaar van een gevaarlijke hond een aanlijn- en muilkorfverplichting opleggen voor die hond. Als de eigenaar zich hier niet aan houdt, kan de burgemeester de hond in beslag laten nemen.

Daarna kan een soortgelijk traject worden doorlopen als bij overtreding van artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht. De procedure kan per gemeente verschillen, dus wil je weten wat er met jou hond gebeurt als hij iemand heeft gebeten, kijk dan de APV van je gemeente na.

150.000 hondenbeten per jaar
Een hond die bijt, krijgt dus niet zomaar een spuitje. In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 150.000 mensen door een hond gebeten. De bijtincidenten tussen honden onderling staan hier nog los van. 


Ook de bijtincidenten tussen honden en bijvoorbeeld schapen staan los van deze cijfers. In Drenthe worden regelmatig gevallen gemeld van loslopende honden die achter schapen of herten aanjagen, en deze soms ook tot bloedens toe bijten. Met name in de schapenhouderij is dit een probleem.

Wat doet de landelijke overheid?
Om het aantal bijtincidenten terug te dringen wordt er al langere tijd nagedacht over een landelijk bijtprotocol. In 2018 heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangegeven dat er in 2019 gestart wordt met een pilot om het aantal bijtincidenten centraal bij te houden. Nu gebeurt dat nog heel erg versnipperd per gemeente.

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar hoe een hond zou moeten socialiseren, om de kans op bijtgrage honden zo klein mogelijk te houden. Met dit onderzoek wordt een wetenschappelijke beschrijving opgesteld van wat onder socialisatie moet worden verstaan. In de loop van 2020 is dit onderzoek klaar. Dit duurt zo lang, omdat een deel van het onderzoek bestaat uit het volgen van puppy's tot ze volwassen zijn.

Wat kun je zelf doen?
Als je hond agressief gedrag vertoont of misschien zelfs af en toe een hapje neemt uit het been van de postbode, heb je een probleem. Als baasje ben jij verantwoordelijk voor het gedrag van je hond. Neem die verantwoordelijkheid ook.

Dit begint al bij het opvoeden van het dier. Ga daarom met je puppy op puppycursus en leer hoe je je hond onder controle houdt. Heb je de hond al langere tijd en de puppycursus gemist? Of heb je je hond op latere leeftijd uit het asiel gehaald? Niet getreurd, ook dan valt er nog genoeg te doen! Verdiep je allereerst in je hond. Wat voor ras is het, was zijn de kenmerken van dit ras? Heeft je hond bepaalde karaktertrekken waar je rekening mee kan of moet houden?

Is je hond al agressief en weet je dit, zorg er dan voor dat hij geen andere mensen en dieren in gevaar kan brengen. Houd hem aan de lijn, doe hem een muilkorf om. Je kan ook met je hond bij een hondengedragstherapeut langsgaan, die kan je hond onderzoeken en je advies geven. 

Het LICG maakte deze handige video met tips over het voorkomen van bijtincidenten:
Meer over dit onderwerp:
hond honden bijtincident bijten agressie hondenbeet
Deel dit artikel: