Gaat windboer Kartcircuit Pottendijk overnemen?

Het zou zomaar eens kunnen zijn dat het Kartcircuit Pottendijk binnenkort een andere eigenaar heeft. Jeroen Deddens, initiatiefnemer van het veertien windturbines tellende Energiepark Pottendijk, gaat in onderhandeling met de huidige eigenaren.
In de rechtbank van Groningen werden vandaag drie bezwaren behandeld, die waren ingediend tegen de vergunning die de gemeente Emmen af heeft gegeven aan Energiepark Pottendijk. Een van die bezwaren kwam van het Kartcircuit Pottendijk, van de familie Rodenburg. Zij vrezen met name de slagschaduw die de windmolens gaan geven. Vader Piet Rodenburg (68) legt uit. “Als er iets verandert op het circuit of in de naaste omgeving moet het circuit opnieuw gekeurd worden. Dan kan het zomaar eens zijn dat wij onze licentie verliezen.”

Geen uitspraak
Tijdens de zitting, waarin eerst uitgebreid op het slagschaduwargument werd ingegaan, bleek uiteindelijk dat beide partijen eerst nog weleens met elkaar om tafel willen. Als ze eruit komen, hoeft de rechter geen uitspraak meer te doen over het bezwaar van Kartcircuit Pottendijk.

Prijs
Energiepark Pottendijk en Kartcircuit Pottendijk gaan dus praten over overname. Jeroen Deddens van het energiepark wil daar vooralsnog niets over kwijt. Volgens Piet Rodenburg van het circuit zal het belangrijkste punt de prijs zijn. “We hebben het intern overlegd, dus samen met mijn vrouw en twee dochters. Er is een getal bepaald. Dat heeft ook te maken met pensioengelden.” Wat Rodenburg betreft hoeven de onderhandelingen niet lang te duren. “Het kan binnen een dag. Als de andere partij maar welwillend is.” Om wat voor bedrag het gaat, wil Rodenburg niet kwijt.

Slagschaduw
Mocht verkoop van het circuit uiteindelijk geen optie zijn, dan is er ook nog een tweede optie waarover gesproken wordt. Wellicht kan er iets gedaan worden aan de slagschaduw van de windmolens. Tijdens de zitting werd bijvoorbeeld beplanting geopperd.

De familie Rodenburg runt bijna dertig jaar het Kartcircuit Pottendijk.

Overige bezwaren
De twee andere bezwaarmakers vandaag bij de rechter in Groningen waren EOP De Monden en Zon voor Wind. EOP De Monden heeft vooral moeite met het aantal windmolens en de manier waarop ze worden geplaatst. Zij willen de molens graag in een rechte lijn zien en niet als een ‘bos van windmolens’. Volgens EOP De Monden passen windmolens in een rechte lijn beter bij de omgeving, met rechte wegen en lange stukken hoogspanningskabels.

Ook omwonende Wim Feldhaus had bezwaar aangetekend. Hij maakt zich vooral zorgen om zijn gezondheid. Feldhaus doelt dan met name op geluid en trillingen die je niet ervaart, maar die volgens hem wel invloed hebben.

Of de rechter zich kan vinden in de bezwaren, weten we waarschijnlijk over zes weken. Binnen die termijn gaat de rechter proberen een uitspraak te doen. Ook Energiepark Pottendijk en Kartcircuit Pottendijk moeten er binnen zes weken uit zien te komen.

Vijf bezwaren
Er zouden overigens vijf bezwaren behandeld worden vandaag, maar voor de zitting hebben bezwaarmakers Snuverink en Dierenpension De Eersteling hun bezwaren ingetrokken.