Rijk zet 80 monumenten in Veenhuizen te koop

Het Rijksvastgoedbedrijf wil tachtig monumenten uit het dorp Veenhuizen afstoten. Ze zoekt een nieuwe eigenaar voor dienstwoningen, kerken, het gevangenismuseum en het pand van bierbrouwerij Maallust. Het gaat in totaal om zo'n 114 hectare grond.
Het Rijk wil al jaren af van het overtollig Rijksvastgoed in Veenhuizen. Twee jaar geleden werkten De Nationale Monumentenorganisatie (NMo), BOEi en Het Drentse Landschap nog samen aan een reddingsplan voor de historische gebouwen van het Rijk in Veenhuizen. Ondertussen geeft het Rijksvastgoedbedrijf aan dat één geïnteresseerde partij zich al heeft gemeld voor de monumenten. 

De penitentiaire inrichtingen Esserheem, Norgerhaven en Groot Bankenbosch, het militaire complex en de pachtgronden blijven in eigendom van het Rijk. Voorwaarde voor de verkoop is dat de huurcontracten met de gebruikers in stand blijven. 

UNESCO
De zogenaamde armenkoloniën, zoals Veenhuizen, hebben een bijzondere geschiedenis en zijn daarom voorgedragen om op de werelderfgoedlijst van UNESCO te komen. Dit jaar wordt duidelijk of de voordracht wordt gehonoreerd. De afgelopen jaren kreeg Veenhuizen veel aandacht vanwege het openluchttheater Het Pauperparadijs, naar het boek van Suzanna Jansen.

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een eigenaar die het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg geeft. Zo schrijft het Rijk dat er ruimte is voor een vernieuwende aanpak en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. 

Mede-eigenaar van Maallust, Henk Timmerman, maakt zich geen zorgen. "Het is goed dat de monumenten als geheel worden aangeboden", zegt hij. "Dan is de kans groot dat de partij die het overneemt de panden op waarde acht en erover waakt."

Belangstellenden kunnen tot 1 oktober reageren.
Deel dit artikel: