Rapport: ook Drentse natuur mogelijk kwetsbaarder voor stikstof dan gedacht

Nationaal park Dwingelderveld
Het Dwingelderveld zou nog kwetsbaarder zijn voor stikstof dan gedacht © RTV Drenthe/Fred van Os
Een deel van de Nederlandse natuur is nog kwetsbaarder voor stikstof dan verwacht, ook in Drenthe. Dat concludeert de NOS op basis van een rapport van internationale wetenschappers dat later deze maand uitkomt. Het gevolg zou kunnen zijn dat de Nederlandse stikstofnormen verder moeten worden aangescherpt; tenminste als het kabinet vasthoudt aan de eigen plannen voor terugdringing van de stikstofuitstoot.
In Drenthe gaat het volgens de NOS om delen van het Dwingelderveld, Drents Friese Wold, het Bargerveen en het Drentse Aa gebied, maar deze gebieden staan niet in het rapport zelf vermeld. Het is onduidelijk waar de NOS zich op baseert als het gaat om de Drentse gebieden.

Kritische depositiewaardes

Een team ecologen heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de kritische depositiewaarde (KDW) van natuurgebieden in Nederland vastgesteld. Die waarde geeft aan bij welke hoeveelheid stikstof er schade ontstaat in een natuurgebied. Volgens Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is het simpel gezegd "hoeveel de natuur aankan". Nu lijkt het erop dat bepaalde types natuur stikstofgevoeliger zijn dan tot op heden werd gedacht.
De consequentie van het onderzoek zou kunnen zijn dat de stikstofnormen in sommige gebieden strenger zullen worden. De huidige normen zijn volgens de NOS namelijk in tientallen Nederlandse natuurgebieden momenteel niet strikt genoeg om schade te voorkomen. "Als de KDW's strenger worden, moet meer gebeuren om de doelen te halen en moeten meer hectares natuur in goede staat worden gebracht", zegt Chris Backes, hoogleraar omgevingsrecht van de Universiteit Utrecht, tegen NOS.
Tekst gaat verder onder de video
Reactie NMF op nieuw stikstofrapport
De Nederlandse belangenorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders LTO vindt dat het teveel over de kritische depositiewaardes gaat en niet genoeg over de werkelijke stand van de natuur. Andere factoren moeten ook worden meegenomen, vindt LTO.

Goed moment

De Natuur en Milieufederatie Drenthe denkt dat dit het goede moment is voor het rapport om te verschijnen: "Nu kan het meegenomen worden in de discussie. En het laat nog eens zien dat die kwetsbaarheid echt heel groot is, misschien nog wel groter dan gedacht. Het is een goed tegenwicht tegen al die geluiden dat het allemaal flauwekul is. Het is goed onderbouwd", aldus directeur Reinder Hoekstra.
Het kabinet had afgelopen woensdag na een overleg tussen bemiddelaar Johan Remkes en de boeren juist beloofd alternatieven voor de KDW te zullen onderzoeken. Voorzitter Johan Vollenbroek van de milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) denkt dat de kritische depositiewaarde een belangrijke maatstaf is voor de juridische haalbaarheid: "een rechter heeft harde criteria nodig". Uit de zoektocht van het vorige kabinet naar een alternatief voor de KDW bleek dat er geen "bruikbare alternatieven zijn".
Tekst gaat verder onder de video
Reactie LTO op nieuw stikstofrapport
Hoekstra hoopt vooral dat er nu knopen doorgehakt gaan worden, zodat er aan de slag kan worden gegaan. "Onze waarneming is dat het al drie jaar lang hartstikke stil staat. Voor de natuur wordt het er niet beter op, voor de landbouw niet, en voor vergunningverlening van bedrijven niet." De overheid moet en wil volgens hem nu echt voortgang maken. "Als het steeds weer discussies worden over het einddoel, dan blijven we daarin hangen en dat heeft zijn weerslag op alle sectoren", voegt hij toe.

Snel handelen nodig

Het ministerie van LNV laat wetenschappers het nieuwe rapport vertalen naar de Nederlandse situatie. Minister van der Wal voor Natuur en Stikstof wil verder niet op de conclusies vooruitlopen. Wel zei ze dat dit de noodzaak laat zien van een snelle aanpak. Ze benadrukte dat de natuur moet worden hersteld. "Hoe sneller we de stikstofuitstoot verminderen, hoe sneller we het probleem oplossen." Ze hoopt dat er spoedig duidelijkheid komt over het onderzoek, zodat het beleid "daarop eventueel kan worden aangepast, als dat nodig is".
Gedeputeerde Henk Jumelet wil eerst de Nederlandse analyse van het rapport afwachten. Als de regels moeten worden aangescherpt is dat aan het kabinet, daarna is de provincie weer aan zet, zo is zijn redenatie. Verder wil Jumelet niet reageren op het nieuwe rapport.
RTV Drenthe heeft geen wetenschapper kunnen vinden die de conclusies die de NOS uit het nieuwe rapport trekt heeft kunnen verifiëren.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl