Drents wolvenpaar veroorzaakt ruim 34.000 euro schade in het Noorden in een jaar

wolf
Een mannetjeswolf die eerder in Drenthe rondliep © Pauline Arends
Het wolvenpaar dat is gevestigd in het Drents-Friese Wold heeft, sinds het voor het eerst werd gesignaleerd tot en met april van dit jaar, voor ruim 34.000 euro aan schade veroorzaakt in de drie noordelijke provincies.
Het gaat om de opgetelde schadebedragen die zijn uitgekeerd voor dode dieren als gevolg van de aanvallen van een van beide wolven of van beiden. De daadwerkelijke schade voor schapenhouders is veel groter door dierenartskosten, de tijd die schapenhouders kwijt zijn door de afhandeling van de wolvenaanvallen en de stress die het aanschouwen van hun dode dieren oplevert.
In totaal was het uitgekeerde schadebedrag door toedoen van het wolvenkoppel 34.417 euro. Het grootste deel daarvan is uitgekeerd aan schapenhouders in Drenthe. Voor aanvallen van het wolvenmannetje werd 14.026 euro aan schadevergoeding uitgekeerd en voor schade die het wolvenvrouwtje veroorzaakte 9.387 euro. Voor Drenthe bedraagt de totale schade daarmee 24.413 euro.

Vooral in het begin veel aanvallen

Op 24 april 2021 werd het DNA van vrouwtjeswolf GW2090f voor het eerst in Drenthe aangetroffen bij een aanval in Wijster. Mannetjeswolf GW2397m kwam vanuit Duitsland Drenthe binnen en deed op 22 september een aanval in Klazienaveen. Het vrouwtje heeft tot en met april dit jaar 14 keer toegeslagen; het mannetje deed maar liefst 28 keer een aanval in zeven maanden. In vier gevallen is het DNA van beide wolven aangetroffen bij een aanval.
Van de aanvallen van de mannetjeswolf vonden er 12 plaats in oktober vorig jaar; het ging om locaties in Overijssel en Friesland en één in Drenthe. Later vonden de aanvallen voornamelijk plaats in Drenthe en de intensiteit nam af, want afgelopen maart ging het nog om twee aanvallen en in april nog maar om één.
De aanvallen van de vrouwtjeswolf piekten met vier in november vorig jaar. Het vrouwtje deed sinds de eerste signalering vooral aanvallen in Drenthe en die aanvallen verplaatsten zich sinds begin dit jaar in de richting van Friesland.

Schade wolf drie noordelijke provincies (bron: concept interprovinciaal wolvenplan)

Wolvenjaar (mei tot april) Wolvenaanvallen (aantal dode dieren) Totaal uitgekeerde schade (euro's)
2017/2018 12 (30) 7.342
2018/2019 14 (75) 14.094
2019/2020 27 (111) 31.393
2020/2021 9 (24) 4.915
Sinds april vorig jaar tot en met april van dit jaar is daarnaast het DNA van zeven verschillende wolven aangetroffen bij dode dieren in de drie noordelijke provincies. Drie daarvan zijn alleen in 2021 gesignaleerd. En ook twee wolven die hier begin dit jaar nog actief waren, zijn alweer vertrokken.
Het is onduidelijk of het Drentse wolvenkoppel de afgelopen maanden nog betrokken is geweest bij wolvenaanvallen. Recentere DNA-uitslagen en schadebedragen zijn niet beschikbaar, die worden pas weer na Prinsjesdag bijgewerkt.

Recordaantal wolvenaanvallen in augustus

Het aantal meldingen van wolvenaanvallen steeg de afgelopen maand tot recordhoogte. Bij 28 aanvallen werden in augustus maar liefst 57 dieren gedood. Opvallend is dat de prooi de afgelopen maanden vaker grotere dieren betrof; in augustus ging het om drie kalveren en een pony.
DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het echt om wolvenaanvallen gaat. Al meer dan een half jaar blijkt uit de DNA-uitslagen dat de meldingen van wolvenaanvallen ook inderdaad bijna allemaal door een wolf zijn gedaan. Maar afgelopen juni was er ineens opvallend vaak geen duidelijk resultaat. Volgens BIJ12, die de schaderegeling uitvoert voor de provincies, is hier geen aanwijsbare reden voor en is er sprake van toeval dat er recent ineens meer onduidelijke uitslagen zijn. Als een kadaver bijvoorbeeld na meer dan 24 uur wordt gevonden, kan dit de uitslag van het DNA-onderzoek negatief beïnvloeden.

Aantal wolvenaanvallen per maand en per provincie in 2022 (sinds juli nog niet bevestigd door DNA-onderzoek)

Maand Aanvallen Drenthe (aantal dode dieren) Aanvallen Friesland (aantal dode dieren) Aanvallen Groningen (aantal dode dieren)
Augustus 28 (57) 1 (14) 0
Juli 10 (33) 4 (9) 0
Juni 6 (30) 0 0
Mei 3 (10) 2 (10) 0
April 7 (31) 6 (27) 2 (2)
Maart 3 (9) 7 (21) 2 (3)
Februari 2 (4) 7 (13) 0
Januari 8 (24) 3 (6) 0
TOTAAL 67 (198) 30 (100) 4 (5)
Begin dit jaar leken de wolvenaanvallen zich iets te verplaatsen van Drenthe naar Friesland. Sinds april voert Drenthe weer de lijst aan in Noord-Nederland wat betreft aantal wolvenaanvallen. Naar een verklaring daarvoor is het gissen. Friese schapenhouders maken tot nu toe minder gebruik van wolfwerende rasters dan Drentse schapenhouders.
Bij de meldingen sinds april zijn meestal nog niet de dieren meegeteld die later zijn geëuthanaseerd na een wolvenaanval. Het werkelijke aantal dode dieren wordt pas maanden later door BIJ12 verwerkt. Anderzijds zitten er ook meldingen van wolvenaanvallen bij die achteraf niet met zekerheid zijn toe te schrijven aan een wolf.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.