Het duurt nog jaren voor het stroomnet de Drentse zonne-energie aankan

Het zal nog jaren duren voor het stroomnet in Drenthe en Groningen alle opgewekte zonnestroom kan verwerken. Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Hij antwoordt daarmee op een motie van het Drense CDA-Kamerlid Agnes Mulder.
Er ligt een enorme stapel aanvragen voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Als al die aanvragen doorgaan, wordt er 10.000 megavoltampère (MVA) aangeleverd. Dat is een veelvoud van de capaciteit van het net in Drenthe en Groningen. Die is nu 1673 MVA.

Het duurt waarschijnlijk tot 2028 voordat het stroomnet op sterkte is gebracht, schrijft Wiebes.

Lange termijnplannen
Elke twee jaar bekijken netbeheerders wat er te verwachten valt aan wind- en zonne-energie. Omdat er een landelijk plan bestaat voor windenergie konden de netbeheerders daar goed op inspelen. Voor zonne-energie is dat anders.


Daarvoor geven de provincie gemeenten de vergunningen af. Een goed landelijk beeld was en is er dus niet. Bovendien kunnen zonneparken snel gebouwd worden. Daardoor zijn de netbeheerders verrast door de enorme toename. 

In sommige regio's is de groei van de plannen voor zonne-energie zo explosief, dat in twee jaar dezelfde investering nodig is als normaal in dertig jaar. Zuidoost-Drenthe is een van de regio's waar de groei het meest onstuimig is. Ook in het oosten van de provincie gaat het hard.

Meer hoogspanningsstations
In 2028 zijn er zo'n tien nieuwe hoogspanningsstations bijgebouwd in de noordelijke provincies. Die bieden 3600 MVA extra capaciteit aan het net. Dat is nog altijd niet genoeg voor de plannen die nu al op tafel liggen.

Daarom worden hoogspanningsleidingen verzwaard. De bestaande stations kunnen dan verder uitgebreid worden. Dat moet alles bij elkaar genoeg zijn. 

Dunbevolkte gebieden
De problemen spelen niet alleen in Drenthe en Groningen. Met name dunner bevolkte gebieden in andere provincies hebben ermee te maken. Van oudsher is daar minder vraag naar stroom, dus zijn er ook de dunste elektriciteitsnetten aangelegd.

Op Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) en Zuid-Beveland (Zeeland) is het tekort vergelijkbaar met dat in Zuidoost-Drenthe. In mindere mate geldt het ook voor delen van Overijssel, Brabant, Limburg, Friesland, Flevoland, de kop van Noord-Holland en delen van Gelderland.

Meer over dit onderwerp:
zonne-energie elektriciteit Enexis Wiebes
Deel dit artikel: