Recron en Horeca Assen protesteren tegen 'absurde' verhoging toeristenbelasting

De noordelijke Recron en Horeca Assen hebben de gemeenteraad boze brieven gestuurd, uit protest tegen 'de extreme verhoging' van de toeristenbelasting die Assen wil doorvoeren.
"Gemeente denk goed na voordat u met deze forse verhogingen het ondernemersklimaat en het kamperen om zeep helpt", aldus Recron in haar brief.

Assen wil de toeristenbelasting met 1 euro verhogen, van 1,30 naar 2,30 euro. Partijen als GroenLinks en PvdA stelden in mei een tariefsverhoging voor, als onderdeel van miljoenenbezuinigingen. B&W geven daar nu gehoor aan. Het moet vier ton opleveren.

Buitensporig
"Absurd en buitensporig", zegt voorzitter Antje Dijkstra van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Assen over de plannen van de gemeente. "Slecht voor het ondernemersklimaat. Met een dergelijk extreem hoog tarief jaagt u de toeristen uw gemeente uit', schrijft noordelijk regiomanager Petra Ellens van Recron, de belangenorganisatie van recreatieondernemers.

Camping Witterzomer en de Asser hotels uitten vorige week al forse kritiek op de dreigende tariefsverhoging via RTV Drenthe. Nu komen de brancheorganisaties in opstand.


Toeristen wegjagen
Horeca Assen mist elke relatie tussen de 'exorbitante verhoging' en investeringen in het toeristisch product door Assen. Ook is ze bang dat de stad op deze manier toeristen wegjaagt, wat slecht is voor de economie en de werkgelegenheid.

Verder staat de verhoging volgens Horeca Assen 'volledig haaks op de initiatieven die binnenstadsvereniging Vaart in Assen ontplooit'. "Samen werken aan een bruisende binnenstad en de gasten blijven binden en boeien binnen de gemeente Assen. Deze extreme verhoging doet compleet afbreuk aan dit doel."

'Assen laat elders geld liggen' 
Voorzitter Dijkstra stelt dat de gemeente op een andere manier juist veel geld laat liggen, "door alleen in het legale en bedrijfsmatige deel van de logiesverstrekking toeristenbelasting te heffen." Ze twijfelen er ernstig aan of er wel toeristenbelasting wordt afgedragen door de vele Airbnb's in Assen, de TT-campings en ook mini-campings. "Wij pleiten voor het in kaart brengen en heffingsplichtig maken van deze categorie logiesverstrekkers." 

Minder bestedingen in stad
Recron vindt dat Assen zichzelf in de voet schiet met de extreme verhoging, "Toeristen dragen in steeds grotere mate bij aan de leefbaarheid, en ze zorgen voor bestedingen in uw stad. Minder toeristen betekent minder bestedingen met alle gevolgen van dien", aldus regiomanager Ellens. "En de toeristen die nog wel komen zullen minder besteden, want eenmaal uitgegeven aan belasting kan de euro niet meer bij de middenstand worden besteed. Ambitieuze plannen om uw binnenstad te versterken ondermijnt u op deze wijze. Wees liever gastvrij en verwelkom toeristen van harte zodat ze geld uitgeven in uw stad."

Geen overleg vooraf
Het zit de twee belangenclubs ook erg dwars dat er vooraf op geen enkele manier met hen overleg is geweest. "Via de media is ons dit voorstel ter ore gekomen. We vertegenwoordigen 60 horecabedrijven, dan mag je verwachten in een eerder stadium in gesprek te komen", zegt Dijkstra namens Horeca Assen.

Ze pleit voor een nauwe samenwerking en overleg voor verdere uitwerking. "Daarbij moet de discussie vooral gaan over de redelijkheid en de billijkheid van het heffen van de toeristenbelasting", besluit voorzitter Antje Dijkstra de brief namens Horeca Assen.

Op 11 juli vergadert de raad over de voorgestelde tariefsverhoging.