Drentse Landschap wil roggelelie terug op akkers

Als het aan Het Drentse Landschap ligt groeien er binnen tien jaar weer honderden roggelelies in de provincie. Om de wens haalbaar te maken is een vierjarig plan opgesteld waar een kostenplaatje van 185.000 euro aan is verbonden.
De oranjekleurige roggelelie was altijd hét gezicht van rogge-akkers. "Honderd jaar geleden stonden er duizenden bloemen per veld, nu staan in Drenthe nog maar twee bloemen die hier op natuurlijke wijze zijn uitgekomen", vertelt Bertil Zoer namens Het Drentse Landschap. Nu groeien de planten alleen nog op een akkertje in het Reestdal. 

Afnemende populatie
De plant is door de moderne landbouw vrijwel uit het wild verdwenen. Machines ploegen dieper in de grond waardoor de bollen beschadigen of sneuvelen.

In de jaren '90 dacht men zelfs dat de plant was uitgestorven in Nederland, maar dat bleek niet het geval. Bollen planten heeft wel effect, maar vermeerdering lukt niet. 

Actieplan
Om de populatie weer te laten groeien is een actieplan opgezet door Het Drentse Landschap, terreinbeheerders, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Er wordt onderzocht waarom het aantal roggelelies niet toeneemt en welke omstandigheden er nodig zijn om het de bloem naar de zin te maken.

Met mogelijke subsidies van onder andere de provincie en een crowdfundingsactie hoopt Het Drentse Landschap de bloem over 10 jaar weer volop terug te zien op akkers in het Reestdal en daarbuiten.
Deel dit artikel: