Komen de nieuwe banen voor jeugddetentie wel in Veenhuizen?

Het is lang niet zeker of de nieuwe kleinschalige jeugdgevangenis in Veenhuizen er komt. Als die wel in Veenhuizen komt, is daar maximaal plek voor zestien jonge gevangenen, die bewaakt worden door vijftien à twintig personeelsleden.
En dan bestaat er ook nog het gevaar dat de nieuwe banen niet ingevuld kunnen worden door mensen die door de sluiting van jeugdgevangenis Het Poortje Juvaid in Veenhuizen op straat komen te staan.

Dat blijkt uit antwoorden van gedeputeerde Henk Brink op Statenvragen van Statenlid Roy Pruisscher van de ChristenUnie. Pruisscher wilde weten wat Gedeputeerde Staten heeft gedaan om sluiting te voorkomen en wat ze gaan doen om de gevolgen ervan te beperken.

In strijd met regeerakkoord
Brink baalt flink van de plannen van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.
Met de sluiting van jeugdgevangenissen en nieuwe kleinschalige strafinrichtingen op maat voor minder zwaar gestrafte jongeren, wil Dekker de jeugddetentie hervormen.

De gedeputeerde vraagt zich zelfs af of wat Dekker doet, in strijd is met de afspraken uit het Regeerakkoord. Als er gevangenissen dicht zouden moeten zou de regio worden ontzien.  "Het is in elk geval een zeer ruimte interpretatie van het regeerakkoord", concludeert Brink ironisch.

Banen zijn te weinig
"De zestien nieuwe plekken zijn een andere vorm van detentie en niet te vergelijken met het zwaardere gevangenisregime van Het Poortje Juvaid. En die zestien plaatsen zijn wat ons betreft in elk geval te weinig."

Sander Dekker zei eind vorige week dat een deel van de Veenhuizer medewerkers bij de nieuwe inrichting aan het werk kan.

Niet naar Veenhuizen
Brink zegt het niet hardop, maar de vrees bestaat dat die zestien plekken niet naar Veenhuizen, maar naar Het Poortje in Groningen gaan. Daar loopt al een soortgelijk project met de jeugddetentie nieuwe stijl voor lichter gestraften, zoals Dekker die voor ogen heeft. In Dekkers plannen staat alleen dat de nieuwe instelling in de regio komt. Brink wil dat Veenhuizen die krijgt.

Drenthe en Limburg de makkelijkste prooi
De 130 arbeidsplaatsen die in 2021 bij het Poortje in Veenhuizen verdwijnen en het sluiten van  een jeugdgevangenis in Limburg verdwijnen zijn volgens Brink voor Dekker de makkelijkste keuze. Deze twee instellingen zijn privaat en werken niet met rijksambtenaren. Hier kan de minister sneller van af dan bij andere jeugdgevangenissen.

Samen optrekken
CDA-Statenlid Bart van Dekken riep Brink dan ook op om vooral samen met de provincie Groningen op te trekken, zoals in het verleden bij reorganisaties in het gevangeniswezen ook gebeurd is.

Brink zegde dat uiteraard toe, maar is er niet gerust op dat de nieuwe inrichting in Veenhuizen komt. En dat vindt de gedeputeerde vreemd, gezien de kennis, mensen en faciliteiten die er aanwezig zijn.

Gedeputeerde Staten legt zich niet neer bij de sluiting van de jeugdgevangenis in Veenhuizen. Brink zint op verzet.

Lees ook:
Kabinet sluit jeugdgevangenis Veenhuizen
Deel dit artikel: