Verdwijnt het BMC-rapport over de angstcultuur in de gemeente Midden-Drenthe in de la?

Een angstcultuur, gebrek aan visie en gebrekkig leiderschap. Dat stond in het rapport dat onderzoeksbureau BMC een half jaar geleden presenteerde over de ambtelijke organisatie in de gemeente Midden-Drenthe.
Het bureau adviseerde een nieuwe leiding, het vervangen van de ondernemingsraad en het ontwikkelen van een toekomstvisie. Meerdere politieke partijen in de gemeente zijn bezorgd of er wel genoeg met die aanbevelingen wordt gedaan.

Bedenkingen
“Als een organisatie niet helemaal goed functioneert, heeft dat zijn uitwerking op alles. Ook op de uitvoeringsagenda van de gemeente. Mijn indruk is dat de interim-gemeentesecretaris niet zoveel heeft met het BMC-rapport", zegt fractievoorzitter Jannes Kerssies van coalitiepartij Gemeentebelangen.

"Hij volgt zijn eigen waarneming. Dan hoef je ook niet zo’n onderzoek te laten doen. Er is voor het hele proces wel drie miljoen euro uitgetrokken. Ik zal niet zeggen dat er helemaal niets verandert, maar ik heb wel mijn bedenkingen."

"De gemeentesecretaris is weg, maar er stond duidelijk in het rapport dat het probleem niet alleen bij haar zat. Er is ook een andere leidinggevende die is weggepromoveerd, maar dat was misschien anders ook wel gebeurd. Als er in het najaar geen verbetering is, dan komen we er zeker op terug."

Visie-ontwikkeling
“We zijn gestart met de ontwikkeling van een visie en daar ben ik blij mee”, zegt Harma van der Roest, fractievoorzitter van oppositiepartij D66. 

“Maar de interim-gemeentesecretaris zette in zijn 100-dagen presentatie een wat ander beeld neer dan BMC. En zijn bevindingen lijken nu de prioriteiten aan te geven. Ik heb er nu geen zicht op of ze uiteenlopen en waar. Daarom moet dit onderwerp zo snel mogelijk na de zomer op de agenda.”

Charles de Haas, fractievoorzitter van oppositiepartij Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, zegt dat er niets met het BMC-rapport gebeurt. “Interim-gemeentesecretaris Guus van den Berg gaat er niets mee doen. Waarom dan vijftig- tot zestigduizend euro besteden aan een onderzoek? Ik wil een evaluatie en een nader debat.”

Oppositiepartij ChristenUnie liet bij monde van fractievoorzitter Henk Heideveld weten tevreden te zijn over de huidige gang van zaken en de aanpak van de interim-gemeentesecretaris.

Parel
Interim-gemeentesecretaris Guus van den Berg zegt alle aanbevelingen van BMC ter hand te hebben genomen. Hij noemde de ambtelijke organisatie in de gemeente Midden-Drenthe in zijn toespraak aan de raad eind mei een ‘parel’.

De term ‘verwaarloosde organisatie’ vindt hij te ver gaan. Hij geeft aan dat het managementteam nog maar uit twee mensen bestaat, met drie adviseurs. Maar die drie adviseurs zijn niet vervangen. Daarover zegt hij: “Het zijn mijn adviseurs. Als ik de organisatie beluister, was dat eerder anders. Ze zitten nu duidelijk in hun adviseursrol en hebben geen zeggenschap in de directie.”

Opstappen?
Voorzitter Tanneke Ticheloven van de ondernemingsraad ziet geen aanleiding om op te stappen. “Daar gaat BMC helemaal niet over. Als we signalen hadden gekregen dat we ons als ondernemingsraad (OR) anders op hadden moeten stellen, dan hadden we wat met de aanbevelingen gedaan. Maar de OR voelde zich gesteund door de medewerkers, dus hebben we besloten om er niets mee te doen. De medewerkers kiezen de OR, dat doet BMC niet.”

De interim-gemeentesecretaris zei in mei dat de OR wat hem betreft kon blijven zitten. Nu zegt hij daarover: “De OR had al besloten om te blijven. Die beslissing blijft hun goed recht. De communicatie tussen de OR en de voormalig gemeentesecretaris zat muurvast. Ze bestookten elkaar. De communicatiekanalen staan nu weer open. De OR is aanspreekbaar om verandering in te zetten.”

Anonieme brief
En wat vindt het personeel? Als we een anonieme brief moeten geloven die de interim-gemeentesecretaris recent heeft voorgelezen aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in Midden-Drenthe, wil het personeel rust in de tent. De brief zou afkomstig zijn van het merendeel van het personeel, maar is niet ondertekend.

“Een mysterieuze brief. Zelf had ik hem niet voorgelezen”, reageert Jannes Kerssies van coalitiepartij Gemeentebelangen. De brief is ter kennisgeving aangenomen, zo melden meerdere fractievoorzitters. De OR zegt desgevraagd dat de brief niet uit hun koker komt. De OR neemt de brief ter kennisgeving aan.

Interim-gemeentesecretaris Guus van den Berg over de brief van het personeel: “Een aantal medewerkers wilde een brief naar de gemeenteraad sturen. Dat vond ik ‘Fremdkörper’. Toen heb ik gezegd: stuur hem naar de raad via mij. Ik heb die brief voorgelezen aan de fractievoorzitters. Een gesprek met de fractievoorzitters en een aantal mensen uit de organisatie volgt. Er staat een oproep op de interne gemeentewebsite dat iedereen die dat wil mee kan doen aan het gesprek.”

Toekomstvisie
Als het gaat over de aanbeveling van BMC om een organisatievisie te ontwikkelen zegt de interim: “De organisatievisie is afgeleid van de bestuurlijke visie. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor visie. Er zijn nu aanknopingspunten voor het bestuur en de raad voor een toekomstvisie. Maar het is ook een taak voor de nieuwe gemeentesecretaris om te bepalen waar de gemeente naartoe gaat en wat voor organisatie de gemeente wil zijn.”
Meer over dit onderwerp:
BMC gemeente Midden-Drenthe
Deel dit artikel: