Landelijke website over eikenprocessierups in twee dagen uit de grond gestampt

Met een nieuwe website speelt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in op het groeiende probleem rond de eikenprocessierups. Het Kennisplatform Processierups heeft in opdracht van het ministerie een centrale website gelanceerd met adviezen en antwoorden op vragen rondom de eikenprocessierups.
Experts op het gebied van de overlastgevende rups geven op processierups.nu antwoord op ruim honderd vragen. 

Bij het nieuw opgerichte kennisplatform zijn onder meer het ministerie van LNV, het RIVM en de GGD betrokken. Ook het Kenniscentrum Eikenprocessierups van onder meer Silvia Hellingman uit Diever maakt hier deel van uit. 

Nachtwerk
Silvia Hellingman: "We hebben de website in krap twee dagen gerealiseerd. Het was hard werken en we gingen door tot in de nacht. Maar de centrale website is klaar en daarmee hebben we de belofte van de minister waar kunnen maken."

Meer geld?
Volgens Hellingman gaat het kenniscentrum nu aan de slag met een lange termijn-aanpak. "We hebben ook gepleit voor meer geld voor de gemeentes om de eikenprocessierups beter te beheersen. We lijken te zijn gehoord."

Ook in Drenthe neemt de eikenprocessierups in aantallen toe. Gemeenten kunnen de bestrijding niet bijbenen en verschillende evenementen nemen maatregelen. Alvast een beetje extra kennis opdoen over de eikenprocessierups? Test je kennis in onze quiz.
Deel dit artikel: