Bouw nieuwe mestvergister Wijster start in oktober

In de loop van volgend jaar moet hij al in gebruik genomen worden, de nieuwe mestvergister op het bedrijventerrein ETP in Wijster. In oktober start de bouw van het nieuwe bedrijf dat met kippenmest groen gas gaat opwekken.
De vergunningen zijn allemaal binnen. Het wachten is alleen nog op subsidie voor duurzame energieproductie. “Het kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan nu. Als je alles bij elkaar optelt zijn we bij elkaar ook al wel zo’n vier jaar bezig”, vertelt Mark van Seventer van Rika Greenpark, het bedrijf achter de nieuwe mestvergister.  

Veel ruimte
Aan de buitenkant ziet het nieuwe gebouw er volgens Van Seventer straks uit als een waterzuiveringsinstallatie: betonnen bakken met platte daken die vooral in oppervlakte veel ruimte in beslag nemen. De installatie wijkt af van de meeste mestvergisters in de regio. “Dit is een Amerikaans model waarvan wij het plan als eerste in Europa hebben geïntroduceerd”, legt Van Seventer uit. 

De mestvergister is volgens Van Seventer ontworpen om de geur te reduceren. “Alles in het proces vindt bij deze mestvergister binnen de muren plaats. Zelfs het laden en lossen. Daarom is er minder stank in de omgeving. Dat is belangrijk want dit is een regio waar dat gevoelig ligt. Als neveneffect wordt er ook nog eens veel groen gas geproduceerd. ” 


Warmte van Attero
De warmte voor het vergistingsproces van de mest komt straks voor een deel van afvalverwerker Attero en voor een deel van Noblesse, dat op hetzelfde terrein slachtafval verwerkt tot grondstof voor de diervoederindustrie. Volgens Van Seventer krijgt Wijster een grote vergister. “In Wijster zijn vier vergisters gepland, daarom is dit ook op een industrieterrein gepland. Door de schaalgrootte kan ook beter en professioneler worden voldaan aan alle eisen wat betreft haalbaarheid en het woud aan regelgeving. Dat is voor kleinere vergisters bijna niet meer te doen.”
Deel dit artikel: