Boze oppositie Westerveld wacht gesprek met ministerie af over proef rond bollenvelden

Westerveld wil graag proefgebied worden voor maatregelen om de bollenteelt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in te tomen.
Deze week is daarover een gesprek tussen de gemeente, de provincie en het ministerie van Landbouw. "We willen kijken of we op ruimtelijk gebied wat kunnen doen", zo zegt wethouder Wilfried de Jong. "Mogelijk zelfs door het aanvragen van een aanlegvergunning. Maar hoe we dat moeten doen weet ik ook nog niet. Dat gaan we bespreken."

Geen eigen standpunt
Weken geleden kondigde de wethouder aan dat hij op 9 juli tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad zou komen met een standpunt. Maar dat standpunt komt er niet. En dat meldde De Jong in een verklaring aan het begin van de urenlange vergadering.

Dit tot grote woede van partijen als de PvdA en het CDA. Fractievoorzitter Gerjo Ballast van het CDA vond dat de wethouder "een gebrek aan respect" heeft voor de raad.

Ronduit asociaal
Fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA ging nog verder. Hij vond het "ronduit asociaal". De Jong zorgde op deze manier er voor dat er geen enkele ruimte voor discussie was over deze kwestie.

De collegepartijen, Progressief Westerveld, DSSW/SW en Gemeentebelangen waren op de hoogte van wat de wethouder ging vertellen. De rest was niet ingelicht. En dat zorgde opnieuw voor woede.

Jan Puper van de PvdA diende een motie in waarin zijn partij pleit voor een 'spuitarme' zone en het aanbrengen van een vanggewas voor middelen die worden gespoten. Dat is een strook van bijvoorbeeld mais tussen een woning en een lelieveld. Uiteindelijk hield hij de motie aan. Dit in afwachting van de uitkomsten van het gesprek deze week.


Wethouder Wilfried de Jong hoopt in de gesprekken met het ministerie duidelijk te krijgen op welke manier ze zowel de bollentelers als de verontruste omwonenden tegemoet kunnen komen. "Wij zijn als Westerveld één van de gemeenten waar het speelt. Ik denk dat er op deze manier een hele mooie oplossing kan komen voor heel Nederland."

Als voorbeelden noemt hij dus een vergunningsplicht voor boeren bij het telen van bollen. Maar ook het invoeren van spuitvrije zones tussen woningen en bollenvelden. Daardoor is de concentratie aan gif bij de bebouwing lager. De VVD vroeg zich wel af of dit niet gaat zorgen voor enorme claims bij de gemeente in de vorm van planschade.

Financieel in zwaar weer
Westerveld moet de komende jaren rustig aan doen als het gaat om de financiën. De gemeente heeft een tekort van zo'n 2,4 miljoen euro, ontstaan door onder andere hogere kosten voor jeugdzorg.

Om het tekort weg te werken werd voorgesteld om de onroerende zaakbelasting te verhogen met 43 euro. En de toeristenbelasting moet ook omhoog. Die gaat van 1,05 euro naar 1,50 euro. Dat levert tonnen op.


Maar na kritiek vanuit de raad stelde wethouder Jelle de Haas voor om ergens in het midden te gaan zitten op 1,25 euro per persoon per nacht. Een amendement van Progressief Westerveld en het CDA om de verhoging van de toeristenbelasting te beperken werd unaniem door de raad gesteund.

Wel gaat de forensenbelasting met veertien procent omhoog. Dat levert zo'n 90.000 euro op. De ozb stijgt uiteindelijk ook minder dan geraamd. In plaats van een verhoging van zo'n 43 euro komt deze nu neer op 25 euro. Zo werd in een amendement van Progressief Westerveld, DSSW/SW en Gemeentebelangen vastgesteld.

Westerveld kende jarenlang weinig financiële problemen. Leningen zijn er ook niet. Dat is nu dus anders met een miljoenen tekort. “Dit is geen tijdperk voor linkse hobby’s. De tering moet naar de nering worden gezet,” zei fractievoorzitter Renate Masselink van de VVD.
Deel dit artikel: