Gemeente Emmen scherpt regels rondom paasvuren aan

De gemeente Emmen gaat de regels rondom paasvuren aanscherpen. Aanleiding zijn de gebeurtenissen rondom het paasvuur aan de Verlengde Vaart op Erica dit jaar. Daar moest de brandweer ingrijpen, omdat het vuur over dreigde te slaan naar een naastgelegen bungalowparkje.
Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen ziet het uit de hand lopen van het paasvuur op Erica als een 'wake-up call' voor de gemeente. Van Oosterhout wil benadrukken dat het bij alle bulten in zijn gemeente goed ging, maar uit een evaluatie van de gemeente zelf blijkt dat er op Erica wat hem betreft drie dingen mis gingen.

Normen
"Om te beginnen hebben wij als gemeente onze eigen normen en ook de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft z'n eigen normen. Daar wil ik van af, omdat het onduidelijk is. De VRD werkt met codes, wij kijken naar de afstanden: hoever ligt een paasbult van bebouwing."

Materiaal
Daarnaast had de gemeente beter moeten controleren op de hoogte van de paasbult en vooral ook op de materialen die er op lagen. "Er lagen dingen op die niet op een paasbult thuishoren. Bankstellen bijvoorbeeld. Een traditionele paasbult, met alleen takken geeft ook niet zoveel vonken. Maar door al die andere materialen, kwam er een vonkenregen op gang, die voor gevaar zorgde." Van Oosterhout steekt de hand in eigen boezem. "Zowel de gemeente als de organisatie van het vuur hebben onvoldoende gecontroleerd."

De wind
Op Eerste Paasdag, zondag 21 april, stond er een harde wind en het was al wekenlang droog. "Wij moeten als gemeente de windrichting en ook de windkracht scherper in de beoordeling meenemen. Ook al is het een prima bult en is de afstand tot bebouwing goed, bij een bepaalde windrichting of windkracht moeten we kunnen besluiten dat het paasvuur niet door kan gaan."

Burgemeesters om tafel
Van Oosterhout heeft gisteren met de overige elf burgemeesters van Drenthe om tafel gezeten. "Rondom de paasbulten trekt iedere gemeente z'n eigen plan. Als de VRD code oranje afgeeft zegt de ene gemeente 'we blazen alle paasvuren af', terwijl de andere gemeente de paasvuren wel door laat gaan. We willen dat beter op elkaar afstemmen. Elke gemeente blijft z'n eigen plan trekken, maar met name in de communicatie moet het in het vervolg beter." Daarover gaan de gemeenten met de Veiligheidsregio Drenthe in gesprek. Zo'n twee weken voor Pasen gaan de twaalf burgemeesters en de VRD dan nog eens om tafel voor de laatste stand van zaken.

Paasvuren blijven
De burgemeester van Emmen benadrukt dat de paasvuren de komende jaren 'gewoon' blijven in zijn gemeente. "Het zijn echte evenementen aan het worden, waarbij honderden mensen soms wel bij elkaar komen. Het is een mooie traditie, die door moet gaan. Maar natuurlijk staat veiligheid voorop."

In gesprek met eigenaar bungalowpark
De gemeente gaat overigens nog in gesprek met de eigenaresse van het naastgelegen bungalowparkje. "We gaan het hebben over waterschade en eventuele derving van huurinkomsten. Dat gesprek moet nog plaatsvinden."

Volgens Van Oosterhout had de gemeente ook beter naar de buurvrouw moeten luisteren. "Zij heeft de donderdag ervoor al vraagtekens geplaatst bij het aansteken van de paasbult. Ze vroeg zich af: gaat dit wel goed? Daar hadden we als gemeente meer mee moeten doen. Het is nu voor kennisgeving aangenomen. Ook ik ben daar niet van op de hoogte gebracht. Ik hoef natuurlijk niet alles te weten, maar dit was mij toch wel graag ter ore gekomen."

Andere plek
Eén ding is zeker: op de plek aan de Verlengde Vaart op Erica komt de komende jaren geen paasvuur meer. "Als burgemeester ben ik er ook voor om de inwoners rust te geven, dus is deze plek voorlopig niet verstandig."
Deel dit artikel: