Twee locaties voor tiny houses en micro wonen in Assen

Assen heeft twee locaties in beeld aan de westelijke stadsrand voor een pilot met tiny houses en micro wonen. De gemeente wil deze kleinschalige vorm van wonen samen ontwikkelen met de initiatiefnemers. Die zijn er volop, aldus het college.
Eén locatie is te vinden aan de Witterhoofdweg, een eindje buiten de woonwijk Baggelhuizen. Daar wil Assen kijken of er zelfvoorzienende tiny houses mogelijk zijn. Mensen die in tiny houses willen wonen, doen dat vaak vanuit ideologische principes waarbij duurzaamheid, slim ruimtegebruik en innovatie centraal staan. Daarbij past volgens het college een groene omgeving.

Snel en goedkoop
De plek voor micro wonen ligt aan de Groene Dijk, langs de Drentse Hoofdvaart, even ten noorden van de woonbotenhaven. Daar liggen ook woonwerkkavels. Micro wonen gaat om flexibele woonunits, die in een urgente of tijdelijke woonbehoefte voorzien. Ze zijn meestal wel aangesloten op nutsvoorzieningen. Bewoners zijn vaak starters, flexwerkers of statushouders. Voor deze doelgroep is vooral goedkoop wonen in een stedelijke omgeving de belangrijkste drijfveer. En snelle beschikbaarheid.

Veel onzekerheden
Waar het college naartoe wil met de tiny houses en micro wonen, is dat de gemeente de initiatieven samenbrengt en faciliteert. Uiteindelijk moet dat leiden tot (collectief) particulier opdrachtgeverschap en zelfbouw.

Het gaat om pilots, omdat er nog allerlei onzekerheden in de planontwikkeling zijn. Zo wil het college uitzoeken met de initiatiefnemers hoe betaalbaar het is, en hoe het zit met financiering. Ook de wijze van gronduitgifte staat niet vast: dat kan verkoop, verhuur, erfpacht of in gebruik geven zijn. En wat is dan de prijs. Verder is de vraag of er voldoende lokale energieopwekking mogelijk is. En hoe zit het met gemeentelijke heffingen van ozb, afvalstoffenheffing en rioleringsheffing. En zijn tiny houses tijdelijk of permanent.

Loze investering voorkomen
"Als wij als gemeente al die keuzes al maken, is de kans groot dat initiatiefnemers afhaken, omdat ze niet uit de voeten kunnen met de voorwaarden", zeggen B en W. Daarom moet in dialoog met belangstellenden uitgezocht worden waar precies behoefte aan is. "Ook om te voorkomen dat de gemeente investeert in zaken, waarvan later blijkt dat er geen markt voor is."

Al jaren wordt er in Assen gesproken over een park met tiny houses. Met name GroenLinks wil deze kleinschalige, goedkope en vrije woonvorm in de provinciehoofdstad hebben. Daar zijn ze blij dat het college 'er nu eindelijk serieus werk van lijkt te maken', zo zegt Hans Marskamp.


Het is aan de raad van Assen of ze in gesprek wil over de discussienota over tiny houses en micro wonen. Dat zal in elk geval na de zomervakantie zijn.
Deel dit artikel: