Bibliotheek breekt met Asser stadspas

De bibliotheek van DNK in Assen breekt met de Asserpas. Gebruik van de gemeentelijke stadspas als bibliotheekkaart gaat ze afbouwen. Nieuwe klanten krijgen voortaan kosteloos weer een reguliere bibliotheekkaart.
Huidige gebruikers van de Asserpas als bibliotheekkaart kunnen die nog wel blijven gebruiken, voor hoelang is onduidelijk.

Onderzoek naar toekomst
Het college van B en W laat nader onderzoek doen naar de toekomst van de stadspas, en in hoeverre die veilig gebruikt kan worden vanwege de nieuwe AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Asserpas is vijf jaar geleden geïntroduceerd door de gemeente, als slimme stadspas met allerlei functies: vuilstorten op de werf, parkeren in de parkeergarages en als bibliotheekkaart. Er zouden zelfs meer functies bijkomen, maar dat is er allemaal niet van gekomen. De Asserpas verving de ouderwetse milieupas, die alleen voor storten van grofvuil was.

Stadsparkeren onbekend
Ook stadsparkeren kan met de Asserpas, maar dat is bij velen onbekend. Zodra gebruikers de pas aangemeld hebben bij stadsparkeren, kun je zo de parkeergarage binnenrijden. De slagboom gaat automatisch open, en hetzelfde geldt bij vertrek. Betalen bij de parkeerautomaat hoeft niet, omdat parkeergeld maandelijks automatisch wordt afgeschreven. Ook betaal je niet per uur, maar de daadwerkelijke parkeerduur. Maar veel Assenaren weten dat niet, terwijl het juist het parkeren makkelijker en goedkoper maakt.

In strijd met privacywet
Het werd lastig toen vorig jaar bleek dat de pas niet voldeed aan de nieuwe privacywetgeving. Persoonsgegevens via de Asserpas werden bij storting in ondergrondse huisvuilcontainers geregistreerd. Daardoor wist de gemeente wie wanneer in welke ondergrondse vuilcontainer iets gestort had. Dat is in strijd met de wet op de persoonsbescherming. Inmiddels is het Assen na vragen van de VVD gelukt om de data van huisvuilcontainers te anonimiseren. Het moet nog gebeuren voor de containers waar zowel huisvuil als bedrijfsafval in wordt gestort.


Minder passen
Ook wil het college het aantal Asserpassen reduceren. Uit onderzoek vorig jaar is gebleken dat er heel veel ongebruikte Asserpassen in omloop zijn. Alle gezinsleden, ook kinderen, kregen vijf jaar geleden een persoonlijke stadspas. Met eentje ervan, de hoofdpas met een huisje erop, kan grof vuil of groenafval op de werf gestort worden.

In verband met de privacywet zijn zoveel Asserpassen volgens B en W 'onwenselijk omdat daardoor te veel persoonsgegevens worden verwerkt'. 

Vanaf 1 augustus gaat de gemeente alleen nog automatisch de hoofdpas met het huisje verstrekken. Die is voor de hoofdbewoner van een gezin en bedoeld voor storten van afval. De 'simpele' Asserpas zonder huisje, waarmee je alleen kunt parkeren, komt alleen nog maar 'op aanvraag'.

Wanneer het onderzoek naar de toekomst van de Asserpas klaar is, is niet bekend.
Meer over dit onderwerp:
Asserpas Assen gemeente Assen
Deel dit artikel: