Geen cent voor herstel rondvaartboot Assen; teleurstelling groot

Stichting Varen in Assen krijgt geen cent voor herstel van haar rondvaartboot De Fluisteraar. De gemeente Assen weigert mee te betalen en daarom komt er ook geen geld van de provincie.
De boot ligt al maanden op de werf in Harlingen te wachten op een opknapbeurt. Anders mag ze het water niet op. Er is 30.000 euro voor nodig. 

Het college van B en W wil niet meebetalen, omdat er te weinig vertrouwen is in een gezonde financiële toekomst van de boot. Bij de stichting Varen in Assen komt de slechte boodschap hard aan. "Zeer onverwacht, dit had ik echt niet aan zien komen", zegt een beduusde voorzitter Berto Drenth.

Betalingsachterstand
Assen is bang dat ze 'geld in de sloot gooit'. Want de financiële positie van het project lijkt niet goed. Uit de jaarstukken blijkt zelfs dat de exploitatie negatief is. Verder is er een achterstand van betaling van de liggelden aan de gemeente vanaf 2017 tot nu.

De provincie zou ook 10.000 euro meebetalen, onder voorwaarde dat Assen hetzelfde bedrag zou overmaken. De resterende 10.000 euro moest de Stichting zelf ophoesten. Ook wilden gemeente en provincie een gezonde meerjarenbegroting zien. Maar nu deze ontbreekt, zegt Assen 'nee' en valt ook de provinciale bijdrage weg.

Bedrijfsvoering onzeker
Rondvaartboot De Fluisteraar is sinds 2015 in Assen in de vaart. De boot is een sociaal project, waarbij moeilijk plaatsbare werklozen na begeleid werken op de rondvaartboot, doorstromen naar een gewone baan.

De boot is vanaf 2013 ook door werkloze jongeren gebouwd als werk-leerproject. Destijds stak de gemeente er 75.000 euro in als eenmalige stimuleringsbijdrage. Voorwaarde voor continuering van het project was volgens de gemeente destijds 'een gezonde exploitatie'.

Maar B en W zeggen dat de bedrijfsvoering rond dit project zeer onzeker is. Er zouden geen aantoonbare resultaten zijn. "Uit contact met Werkplein Drentsche Aa bleek geen bevestiging mogelijk van doorstroom naar betaald werk. Redenen waarom wij geen bijdrage toekennen", aldus het college.

Technische mankementen
De boot ligt nu al maanden met technische mankementen op de werf in Harlingen. Er is technisch onderhoud nodig, zoals vervanging van het accupakket, een kielbalk, verbetering van de koelvoorziening en aanpassing van de motorregelaar. Als die zaken niet vervangen worden, komt er geen veiligheidscertificaat en mag de rondvaartboot niet varen.

Voorzitter Berto Drenth van stichting Varen in Assen is 'zeer zwaar teleurgesteld'. "Dit had ik niet verwacht, gezien het belang van de boot voor Assen. En ik kan nu wel een heleboel gaan roepen, maar het is beter dat ik me even inhoud."

Niet meer in de vaart dit jaar
Duidelijk is volgens Drenth wel dat de rondvaartboot dit jaar niet meer in de vaart komt. "We zijn weer terug bij af. Sinds begin maart zijn we met dit probleem bezig, we dachten dichtbij de oplossing te zijn, maar kunnen helemaal opnieuw beginnen." 

Wat Drenth vooral niet snapt is dat Assen geen meerwaarde ziet in de rondvaartboot als sociaal project. "Er zijn rond 2015, na bouw van de boot, 25 mensen uitgestroomd naar vast werk. De afgelopen jaren waren dat enkele mensen per jaar. Zij zeggen van niet, wij zeggen van wel." Dat er havengeld verschuldigd is aan de gemeente, klopt ook. "Er is een aanbetaling gedaan, maar nog niet alles is betaald. We hebben eerst een paar jaar ondersteuning gehad van landelijke fondsen. Maar die zijn weggevallen. En weet je wel hoeveel Assen aan liggeld vraagt, dat liegt er niet om."

Hoe ze nu verder gaan om het benodigde geldbedrag bij elkaar te krijgen, daar heeft Drenth nog geen idee van. "Dat moeten we binnen het bestuur overleggen. Maar eerst nu even vakantie, en dat heb ik hard nodig met dit besluit." 

Theaterproject gestrand
Door de problemen met de rondvaartboot, is begin deze maand al een gepland theaterproject met zomervoorstellingen op het water in Assen definitief afgeblazen. Het theaterspektakel zou de hele zomer elk weekend opgevoerd worden. Door het ontbreken van de boot kan dit niet doorgaan.


Probleemjongeren als matroos
Ook zorginstelling Phusis, die jongeren met gedragsproblemen opvangt, mist de boot. Ze deden de afgelopen jaren de reserveringen, en als de rondvaartboot ging varen, waren jongeren werkzaam als matroos, en ze ze verzorgden de catering.

"Wij hadden er een zinvolle dagbesteding aan, leuk werk ook voor onze mensen. En helemaal niet zozeer om iedereen op die manier aan vast werk te helpen, want dat is voor lang niet al onze cliënten weggelegd, een vaste baan. Die dagbesteding voorkomt dat er politie-inzet nodig is. Want wij houden ze op deze manier van de straat", zegt begeleider Chris Vleesman.

'Onsje welzijn scheelt kilo zorg'
Gevolg voor Phusis is, dat ze andere dagbesteding hebben moeten zoeken voor de jongens en meiden. "Doodzonde, dat dit zo moet. We willen zelfs voor Assen met onze cliënten de kanalen en de vaart schoonhouden, zonder vergoeding, gewoon als dagbesteding, en ook de bruggen bedienen. Daar lopen nu vier brugwachters voor rond. Die jongeren hebben zinvol werk nodig overdag. Dat voorkomt dat ze rottigheid uit halen."

Vleesman hanteert een bepaald motto: "Een onsje welzijn, scheelt een kilo zorg, zeg ik altijd. Laat daar de gemeente maar es goed over nadenken", besluit Vleesman.
Deel dit artikel: