Tientallen miljoenen beschikbaar voor Drentse welvaart en landbouw

Twee Regiodeals van tientallen miljoenen euro's in Drenthe en het Noorden kunnen doorgaan.
Er komt veertig miljoen beschikbaar voor werken, wonen en welzijn in Zuid- en Oost-Drenthe en twintig miljoen voor natuurinclusieve landbouw in het Noorden. 

Werken, wonen en welzijn
De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg zijn akkoord met het inleggen van in totaal 10 miljoen euro, verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Dat geld komt bovenop de tien miljoen van de provincie en twintig miljoen van het Rijk.

Met de veertig miljoen moet de welvaart in Zuid- en Oost-Drenthe verbeterd worden. Op het gebied van wonen wordt geïnvesteerd in onder andere het toekomstbestendig maken van goedkope woningen.


Het bedrijfsleven kan zich opmaken voor een digitaliseringsslag en kan gaan profiteren van nieuwe manieren om de aanwezigheid van goed geschoold personeel te waarborgen.

Op welzijnsgebied wordt onder andere ingezet op het opleiden van HBO-zorgpersoneel. Na de zomer wordt besloten welke concrete projecten en ideeën worden uitgevoerd.

Natuurinclusieve landbouw
De provincie Drenthe investeert verder 3,3 miljoen euro in natuurinclusieve landbouw. Samen met Groningen en Friesland wordt zo de tien miljoen euro van het Rijk verdubbeld. 

De komende vier jaar zet het Noorden in op het aantrekkelijk en rendabel maken van ​natuurinclusief boeren. Er worden acht gebieden aangewezen die verschillen in bodemsoort, waterhuishouding en grondgebruik. Per gebied wordt geld gestoken in bestaande en nieuwe projecten die inzicht geven in het bevorderen van biodiversiteit, kringlooplandbouw, uitstootvermindering en de ontwikkeling van nieuwe landbouwmethodes.

Wat is natuurinclusieve landbouw? Bekijk hier de reportage van Serge Vinkenvleugel over dit onderwerp


Regiodeals
De miljoeneninvesteringen zijn zogenaamde Regiodeals. Vanuit Den Haag wordt geld beschikbaar gesteld als regionale overheden het bedrag verdubbelen.
Deel dit artikel: