GroenLinks en Dierenpartij wantrouwen wildcijfers en zinnen op tijdelijk jachtverbod

Jager
Drentse jagers tellen jaarlijks voor de FBE de aanwezige en afgeschoten dieren © ANP Xtra/Koen Suyk
GroenLinks en Partij voor de Dieren in Provinciale Staten willen een tijdelijk jachtverbod voor hazen, konijnen en eenden in Drenthe.
In Friesland is de jacht op haas, konijn en eend tijdelijk stopgezet omdat de wild-telcijfers waarop het faunabeheerplan is gebaseerd, niet kloppen. "Kloppen de cijfers in Drenthe dan wel?", vragen de groene partijen zich hardop af. "Wij kunnen dat in ieder geval niet controleren", zeggen Groenlinks-Statenlid Elke Slagt en Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Renate Zuiker.
Ze vragen gedeputeerde Henk Jumelet inmiddels een half jaar om de Drentse wildcijfers.

Wat is er aan de hand in Friesland?

In Friesland is een jachtverbod op hazen, fazanten, wilde eenden, houtduiven en konijnen. De provincie gaf voor het jagen op deze dieren eerst wél goedkeuring, maar trekt die weer in na bezwaar tegen het vastgestelde Faunabeheerplan (FBP). In zo'n FBP staat welke diersoorten en hoeveel dieren per soort er in een bepaald gebied mogen leven. Stichting Fauna4Life ging hier tegenin.
Een bezwaarcommissie van de provincie heeft daarom opnieuw naar de plannen gekeken en kwam tot de conclusie dat de goedkeuring moet worden ingetrokken. De reden daarvoor is dat de gegevens over tellingen van de soorten die mogen worden bejaagd, niet volledig zijn. Een aantal Friese wildbeheereenheden heeft geen telgegevens en omdat die ontbreken, wordt niet aan wettelijke eisen voldaan.
Bekijk hier waarom in Drenthe volgens GroenLinks en Partij voor de Dieren een tijdelijk jachtverbod ingevoerd zou moeten worden:
Partijen in Drents Parlement willen tijdelijk jachtverbod

Hoe zit het in Drenthe?

De Fauna Beheer Eenheid Drenthe (FBE) telt in het voorjaar het aantal hazen, konijnen en eenden. Volgens de provincie zeggen de tellingen niets over het werkelijke aantal hazen, konijnen en eenden in Drenthe.
Ambtelijk Secretaris Jan Rosing van FBE Drenthe bevestigt dat: "Het zijn jaarlijkse steekproeven in 10 procent van de 21 Drentse Wildbeheereenheden", ofwel jachtgebieden. "Die cijfers kunnen alleen een trend signaleren: gaat het goed of slecht met een diersoort, of is het stabiel?"
"Gek genoeg zijn diezelfde steekproeven grotendeels bepalend voor het Faunabeheerplan van de provincie waar de regels voor jacht en wildbeheer in staan."

Ontbrekende cijfers, net als in Friesland?

Een quick-scan van de jaarverslagen van de FBE Drenthe laat geen witte vlekken zien in de telcijfers van hazen, konijnen, eenden, houtduiven en fazanten. Wel zitten er in de cijfers van 2021, 2019 en 2017 onduidelijkheden als het gaat om hoeveel dieren er geschoten zijn. Volgens de FBE moeten we ze zien als 'nul geschoten'.
De voorjaarstelling van haas, konijn en wilde eend zijn niet in te zien. Deze gegevens worden gepubliceerd in het jaarverslag van FBE Drenthe. Dat komt waarschijnlijk uit in maart, een jaar na de telling.
Het is niet duidelijk hoe juist en compleet de cijfers precies zijn. De provincie verwijst naar de FBE, die weer terugverwijst naar de provincie. Rosing: "De provincie is verantwoordelijk voor het beleid en maakt afwegingen rondom beheer en schadebestrijding." Provinciebestuurder Jumelet wilde niet reageren vanwege de Statenvragen die zijn gesteld.
(Tekst gaat verder onder de foto)
Wilde konijnen
In Friesland mag niet meer worden gejaagd op wilde konijnen © Lennart van Rees (Nederlandse Jagers Vereniging, afdeling Drenthe)

Jagers: hazen en konijnen goed en stabiel

Ook de Drentse afdeling van de Nederlandse Jagersvereniging wil niet voor de camera reageren, maar laat weten dat er volgens hen voldoende hazen en konijnen in Drenthe zijn. Op de ene plek gaat het goed met de diersoorten, op de andere plek wat minder, maar het totaal aantal hazen en konijnen is goed en stabiel. Dat zegt woordvoeder Lennart van Rees.

Nieuw Fauna Beheer Plan

Gedeputeerde Henk Jumelet zal binnenkort met antwoorden op de vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren moeten komen. Weigert hij de invoering van een tijdelijk jachtverbod op hazen, konijnen en eenden, dan wordt daar tijdens het schrijven van het nieuwe Faunabeheerplan weer op gehamerd, zo is de verwachting.
Het liefst zien GroenLinks en Partij voor de Dieren een totaal jachtverbod in Drenthe, op álle dieren. Dat zal in Den Haag geregeld moeten worden.

Kabinetsbeleid

Minister Christianne Van der Wal (Natuur en Stikstof) staat nog lang niet in die stand. Het komend jachtseizoen is de jacht op konijnen in ieder geval niet toegestaan, wat geldt voor alle provincies. Daarnaast opent de minister komend seizoen niet de jacht op de haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) liet onderzoek doen naar de vijf diersoorten (konijn, haas, houtduif, fazant en wilde eend) die eerder allemaal bejaagd mochten worden. Zij maken onderdeel uit van de zogenoemde wildlijst. Uit het onderzoek bleek dat alle soorten landelijk gezien niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren.

Gebiedsgerichte aanpak

Van der Wal wil daarom samen met provincies en belangenorganisaties kijken wat nodig is voor het herstel van deze soorten. Daarnaast wil de minister een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de jacht op een bepaalde soort alleen kan plaatsvinden in de gebieden waar het goed gaat met deze soort.
Voor het konijn en de haas zijn trends op provinciaal niveau beschikbaar. Voor de wilde eend, houtduif en fazant wil de minister eerst meer inzicht krijgen op provinciaal niveau. Op basis van dit inzicht zal de minister een besluit nemen over het wel of niet openen van de jacht op deze soorten in jachtseizoen 2023/2024. Komend seizoen (2022/2023) blijft de jacht op de wilde eend, houtduif en fazant nog wel open.
Indien de staat van instandhouding van het konijn en de haas in de toekomst verbeterd is, zou de jacht op deze soorten overal weer gevoerd kunnen worden.

Jacht niet de hoofdoorzaak

Jacht is volgens de minister niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang van de soorten op de wildlijst. De belangrijkste oorzaak moet worden gezocht in veranderingen binnen de landbouw. Intensivering en schaalvergroting van de landbouw, veranderingen in het landschap en landbouwmachines hebben veel stukken land onleefbaar gemaakt voor wildsoorten. Ook roofdieren veroorzaken een negatief effect.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl