'Wolvenvoorstel Provinciale Staten is niet haalbaar, wij moeten ons huiswerk doen'

Wolf
De wolf leidt tot onrust in Drenthe © ANP / Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks
De wolvenmotie die een meerderheid van de Provincie Staten gisteren omarmde, is een stap in de verkeerde richting. Dat vindt ecoloog Glenn Lelieveld, coördinator van het wolvenmeldpunt van de Zoogdierenvereniging. "Je kan altijd beleid maken, maar de juridische mogelijkheden zijn eigenlijk nul."
De wolvenmotie werd gisteren ingediend door de PVV. De motie roept het Drentse provinciebestuur op om in Den Haag duidelijk te maken dat 'beheer' van de wolf noodzaak is, en dat snelheid hierbij geboden is. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) zei toe de motie uit te voeren. Hij wil bij het Rijk duidelijk maken dat Drenthe door de kleinere natuurgebieden 'veel sneller last krijgt' van de wolf dan op de Veluwe.
Maar maatregelen die 'wolvenoverlast' moeten aanpakken, zoals verjagen of afschot, zijn juridisch niet haalbaar, stelt Lelieveld. Europese wetgeving beschermt de wolf en staat landen niet toe om de wolf te verjagen. "Veel andere landen hebben hier al een poging toe gewaagd, maar dat faalde keihard. Het heeft geen kans van slagen. Wij moeten niet alleen op stikstofgebied ons huiswerk doen van Brussel, maar ook in het beschermen van vee. Dat is ook vastgelegd in wetgeving, zowel landelijk als Europees."

Wolven opvoeden

De nadruk in het beleid moet volgens Lelieveld juist liggen op het beschermen van vee. "Verjagen uit een leefgebied mag niet. En los daarvan: hoe zie je dit praktisch voor je? Er zitten enorme drempels aan het uitvoeren van de motie, en het is heel gek dat een gedeputeerde die hiervan op de hoogte is, dit uit wil voeren."
Eerder opperde de ecoloog stroomhekken en honden om de wolf te leren weg te blijven. Niet alleen ter bescherming van schapen, ook voor kalveren, veulens en pony's is dat een optie.

Voorbeeld in Veluwe

De subsidie die veehouders aan kunnen vragen voor wolfwerende maatregelen, juicht Lelieveld dan ook toe, al is de provinciale regeling nog te beperkt. "Het is belangrijk dat er goed werk van gemaakt wordt, want de Veluwe - met zo'n 25 wolven - bewijst dat het kan. Daar is eigenlijk geen schade meer, en het gebied wordt economisch steeds interessanter: meer mensen willen de wolf in levende lijve zien."

Tegengeluid DAJK

Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) concludeert juist dat de wolf niet thuishoort in Drenthe. "De provincie moet ingrijpen", dringt het DAJK aan in een ingezonden brief aan de provincie. "De schade van aangevallen landbouwhuisdieren moet snel en ruim worden vergoed. De subsidies voor afrasteringen kunnen beter worden gebruikt voor schadevergoedingen."
Dat veehouders met een financiële strop opgezadeld zitten en emotioneel lijden door wolvenaanvallen, baart het DAJK zorgen. "Als je in de vroege ochtend je gewonde of zelfs dode dieren in de wei of in de stal vindt, is dat vreselijk", zegt Tom ten Kate, voorzitter van de belangenclub voor agrarische jeugd. "Wij kunnen niet accepteren dat de wolf meerdere keren landbouwhuisdieren aanvalt. We accepteren niet dat veehouders dit leed wordt aangedaan."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl