Sproeiverbod in delen van Drenthe door droogte

In een deel van Drenthe geldt vanaf 12 uur vandaag een verbod op sproeien met oppervlaktewater. Ook in de Achterhoek en Twente geldt een verbod.
De waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel hebben het verbod ingesteld vanwege de lage waterstanden. Hierdoor komt de waterkwaliteit in gevaar. 

Boeren mogen geen water uit sloten en beken halen voor hun akkers.

Ondanks maatregelen zijn de waterstanden in bijvoorbeeld de Hondsrug laag. Op de website van waterschap Vechtstromen is een kaart te zien voor welke delen van Drenthe het verbod precies geldt.
Meer over dit onderwerp:
Sproeiverbod hondsrug water
Deel dit artikel: