Zorgen over mogelijke woningbouw bij Sportpark De Baete in Ruinen

De Baete Ruinen
De Baete in Ruinen ondergaat een metamorfose © RTV Drenthe/Roy Schutte
Een groep inwoners uit Ruinen maakt zich zorgen over de mogelijke komst van woningbouw op sportpark De Baete. Het terrein wacht een metamorfose, waardoor er ruimte ontstaat voor de komst van huizen.
De plannen voor woningbouw op het park zijn opgenomen in de gebiedsvisie van De Baete. Die werd vanavond door de gemeenteraad besproken. Daarin staan de ideeën voor de herontwikkeling van het park. Bijvoorbeeld voor het verduurzamen van sportaccommodaties en realiseren van woningen.
Voorafgaand aan de vergadering kwam een bewoner van het dorp inspreken om de zorgen namens de groep kenbaar te maken. "Wat is toch de motivatie van de gemeente om juist op dat stukje in Ruinen groen te kappen en woningen te plaatsen? Er zijn geschiktere plekken om te bouwen."

Overlast

Voornamelijk omwonenden van de Stoffersweg, Meester Harm Smeengestraat en de Wolvenweg verwachten problemen. Zij vrezen voor overlast als er gebouwd gaat worden. Daarnaast denken ze dat de waarde van hun eigen huis zal dalen, omdat nieuwbouw mogelijk grenst aan hun achtertuinen.
Ook verwachten ze dat de verkeersveiligheid in het geding komt, vanwege meer drukte. "Wij zijn het volledig eens met de andere doelen in de gebiedsvisie. Het moderniseren en verduurzamen van sportaccommodaties is belangrijk. Echter moeten de plannen voor woningbouw en de herontwikkeling van elkaar los worden gehaald."

Samenwerken

Begin vorig jaar is De Wolden begonnen met het maken van plannen voor herontwikkeling. Dat gaat in samenspraak met gebruikers van het park. Komend jaar moet er een uitvoeringsplan gemaakt worden, zodat van 2024 tot en met 2026 gewerkt kan worden aan de grootschalige opknapbeurt van De Baete.
Wethouder Gerrie Hempen-Prent liet weten te luisteren naar de zorgen van de omwonenden. "Het zijn op dit moment nog ideeën die we verder moeten onderzoeken. Dat gaan we de komende tijd ook doen en natuurlijk in samenspraak met de insprekers."

Paar miljoen

"Als woningbouw niet mogelijk is, wat gebeurt er dan met de rest van de plannen?", vroeg Henk van IJzendoorn van GroenLinks zich hardop af. Volgens Hempen-Prent valt daar op dit moment nog niks over te zeggen. "Dat zijn vragen die we pas kunnen behandelen in het vervolgonderzoek. Daar moeten we nog mee beginnen."
Anneke Assink van de PvdA was vooral benieuwd hoeveel geld het project zou gaan kosten. "Over wat voor bedragen spreken we dan? Gaat het om 1 miljoen of om 10 miljoen? Hoe haalbaar is dit eigenlijk?" De wethouder kon een ruwe schatting geven. "Waarschijnlijk een paar miljoen. Een exact bedrag is nog niet te noemen, omdat we nog niet zover zijn in het proces. Dat volgt nog."

Lap grond kopen

De Baete moet uiteindelijk een park worden waar iedereen, van jong tot oud, kan sporten, spelen en ontspannen. Om alle plannen waar te kunnen maken is er wel meer ruimte nodig. Daarom telt De Wolden 138.000 euro neer om een lap grond van Waterschap Drents Overijsselse Delta te kopen naast het terrein. Het gaat om 0,85 hectare.
In totaal stelt het college van burgemeester en wethouders voor om 278.000 euro vrij te maken, want er is ook 140.000 euro nodig om de opgestelde gebiedsvisie uit te werken tot concrete plannen. Dat gaat bijvoorbeeld om benodigde investeringen en grondexploitatie.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl