Gemeenten onderzoeken effect van geluid windmolens op gezondheid

De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal laten onderzoek doen naar geluid in het gebied van windpark Drentse Monden & Oostermoer. Hiermee geven zij gehoor aan omwonenden die hun zorgen uiten over gezondheidseffecten door het geluid van de windmolens.
Het onderzoek naar het geluid, waaronder laagfrequent geluid, bestaat uit een nulmeting en blijvende monitoring. "We wilden niet de zomer ingaan zonder deze opdracht te geven", reageert wethouder Freek Buijtelaar. "We kunnen nu in ieder geval de nulsituatie (de situatie waarin nog geen windmolens draaien, red.) meten. Iedereen kan zien dat de eerste windmolen er nu staat."

Primeur
Volgens de zogeheten windgemeenten is het geluidsonderzoek in een windpark nog niet eerder in Europa gedaan. In de gemeenten Emmen en Coevorden bestaan ook plannen voor een dergelijk onderzoek. 

De onderzoeksuitkomsten kunnen worden gebruikt in de landelijke discussie rondom de effecten van windparken. Buijtelaar: "Met het onderzoek hebben we harde cijfers over wat er veranderd is in dit gebied. Het kan wellicht helpen in de discussie om toch een norm te zetten op laagfrequent geluid."

Bloeddruk
In april besloten de gemeenten om geen grootschalig wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van windmolens. Het komende geluidsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door de bureaus LBP-Sight en en DGMR, staat daar los van.  


"Het gezondheidsonderzoek dat er niet komt zou gaan over bijvoorbeeld je bloeddruk en allerlei andere waardes in je lichaam", legt Buijtelaar uit. "Dat bleek een stap te ver en zijn we niet op toegerust. Een dergelijk onderzoek zou landelijk gedaan moet worden, bij de universiteiten."