Ondanks plus op de begroting blijft Emmen voorzichtig met uitgaven

De begroting van Emmen
Onder meer door de gestegen energielasten, bederven 'het feestje van deze begroting', aldus wethouder Jisse Otter © RTV Drenthe / Rien Kort
Een begroting met twee gezichten. Zo mag je die van de gemeente Emmen wel noemen. Aan de ene kant blijft er volgend jaar geld over. Daardoor kunnen er iets meer investeringen gedaan worden. Maar behoedzaamheid blijft op zijn plaats, aldus financieel wethouder Jisse Otter tijdens de presentatie van de begroting.
De hoge energieprijzen, opgelopen inflatie en rentestijgingen vormen donkere wolken. En dan is er nog het 'ravijn' dat in 2026 opdoemt aan de horizon. Het college sorteert op deze trends voor door de onroerendezaakbelasting (ozb) te bevriezen en een calamiteitenfonds in te stellen voor inwoners en maatschappelijke organisaties.
Op het eerste gezicht staat Emmen er goed voor, aldus Otter. "Voor komend jaar komt er 435 miljoen euro binnen en geven we 432 miljoen uit. Dat is een plus van 3 miljoen die tot en met 2025 oploopt naar 10 miljoen." Opgelucht ademhalen na enkele jaren van forse bezuinigingen is er echter niet bij. "Er zijn twee grote maren", vertelt de wethouder. "In 2026 is daar het ravijn.

Deuren wel sluiten

Vanaf 2026 krijgen gemeenten minder geld van het Rijk, omdat de uitgaven van het Rijk worden losgekoppeld van de bijdrage aan gemeenten. Dat betekent dat Emmen er in één klap 10 miljoen euro op achteruit gaat. Iets wat veel onzekerheid geeft, aldus Otter. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of (een deel van) het tekort wordt opgelost met meer geld van het Rijk of een via versoepelde belastingen.
In de tweede instantie spelen de hoge energieprijzen inwoners en het bedrijfsleven parten. Otter bezocht onlangs bedrijf op het GETEC-park, die zich geconfronteerd zag met een gestegen energierekening: van drie ton naar 1,2 miljoen euro. "Als er niets gebeurt, dan kunnen we allemaal straks de deuren wel sluiten", aldus wethouder Otter.

Bevriezen ozb en calamiteitenfonds

Om inwoners tegemoet te komen wil het college daarom de ozb en de rioolheffing voor volgend jaar bevriezen. In het coalitieakkoord tussen PvdA en Wakker Emmen werd dat ook al benoemd. De inzet blijft om dit vast te houden tot en met 2026.
Volgens wethouder Raymond Wanders is het verder de bedoeling om nog dit jaar een calamiteitenfonds op te tuigen. "Het fonds is bedoeld om de bestaanszekerheid te versterken. Ondernemingen en grote gezinnen kunnen wel eens in de problemen komen door de hoge energierekening", aldus Wanders.

Kwijtscheldingsnorm

Zowel inwoners, maar ook maatschappelijke instellingen zoals dorpshuizen en zwembaden mogen hier dan een beroep op doen. In de pot moet een bedrag komen van rond de tien miljoen euro. Ondersteuning bij financiële zorgen (bijvoorbeeld een energiecoach) en het nemen van verduurzamingsmaatregelen zijn de uitgangspunten.
Verder wordt de kwijtscheldingsnorm voor de vaste lasten verhoogd en komt er een werkpremie voor bijstandsgerechtigden. De laatste maatregel moet er voor zorgen dat inwoners meer geld overhouden als ze werken naast hun uitkering.
De gemeenteraad buigt zich in november over de voorgestelde begroting.
Andere punten uit de begroting:
Uitbreiding boa's
Volgens burgemeester Eric van Oosterhout wordt het aantal boa's verder uitgebreid. Het aantal ligt momenteel op 13 medewerkers, dat moet volgend jaar oplopen naar twintig. De boa's worden vooral ingezet in de wijken. "Je kunt je voorstellen dat ze eerder in Angelslo dan in bijvoorbeeld Roswinkel nodig zijn."
Daarnaast komt het stationsgebied in beeld, waar in de afgelopen periode sprake is geweest van overlast door veiligelanders en daklozen. Bewapening van boa's bleef en blijft voor Van Oosterhout nog steeds een brug te ver. "Het zogenoemde geweldsmonopolie blijft een zaak van de politie."
Kinderburgemeester en jeugdraad
Het onderzoek naar de lage opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is bijna afgerond. Inzet is om op basis van de uitkomsten te kijken hoe de weggebleven kiezer toch weer betrokken kan worden. De gemeente mikt daarbij vooral op de jeugd.
Daarom wordt er rond de jaarwisseling een kinderburgemeester gekozen. Het zou de derde zijn binnen Drenthe. In de gemeenten Borger-Odoorn en Assen is er al een jeugdige tegenhanger van de plaatselijke burgervader geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat er ook een kinderraad komt.
Investeren in wijken en dorpen
De gemeente wil blijven investeren in wijken en dorpen, aldus wethouder René van der Weide. Maar aangezien er momenteel fors geïnvesteerd wordt in Emmer-Compascuum (onder meer nieuwe sporthal, kindcentrum en brede school) is het potje hiervoor leeg om elders grootschalige projecten op te pikken.
In 2023 wordt daarom vooral ingezet op plannenmakerij en het aanvullen van dat potje. De eerstvolgende dorpen die vervolgens in beeld komen zijn Nieuw-Schoonebeek (riolering en vergroten verkeersveiligheid) en Erica (vervolg aanpak dorpskern.)
Eigen bijdrage jeugdzorg
De jeugdhulp blijft het eeuwige zorgenkindje voor de gemeente. Het is een van de grootste kostenposten binnen het sociale domein, waarvoor de overheid aanstuurt op een bezuiniging. Emmen moet in de komende twee jaar voor ruim vier miljoen euro schaven aan het budget.
Wethouder Dewy Leal laat weten dat er landelijk nagedacht wordt over het invoeren van een eigen bijdrage. Later dit jaar wordt daar nog nader naar gekeken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl