Cardiologen in Emmen plaatsen eerste minisensors in longslagader

In het Scheper Ziekenhuis in Emmen plaatsten cardiologen van Treant Zorggroep deze maand voor het eerst minisensors in de longslagaders van patiënten met ernstig chronisch hartfalen.
Dankzij deze zogenoemde CardioMEMS kunnen cardiologen en verpleegkundige specialisten op afstand zien hoe het met patiënten gaat. Ook kunnen ze eerder ingrijpen om klachten en ziekenhuisopnames te voorkomen.

Meten, registreren, signaleren
"De geplaatste minisensor meet en registreert de druk in de longslagader van de patiënt", legt cardioloog Tom Smilde uit. "De sensor stuurt deze informatie naar het ziekenhuis zodat we direct kunnen zien wanneer de druk oploopt en het hartfalen van de patiënt verergert." Dankzij de sensor kunnen artsen eerder ingrijpen. "We geven preventief advies over bijvoorbeeld de leefstijl van patiënten en passen bijvoorbeeld medicatie aan om erger hartfalen voorkomen."

Patiënten voelen de geplaatste sensor niet, volgens de cardioloog. Wel moeten ze dagelijks de druk in hun longslagader meten. Dit duurt een paar minuten per dag. Aan de drukveranderingen kunnen artsen op afstand zien hoe patiënten op verschillende dingen reageren, zoals medicatie, veranderingen in levensstijl of een pacemaker. Dankzij de sensor krijgt elke patiënt een behandeling op maat. Naar verwachting zorgt het regelmatig monitoren er in de toekomst ook voor dat patiënten niet meer steeds naar het ziekenhuis hoeven te komen voor controles.

Meer minisensors
Patiënten met chronisch hartfalen die het afgelopen jaar opgenomen zijn geweest vanwege hartfalen en die nog steeds veel klachten ervaren, komen in aanmerking voor de sensor. De verwachting is dat Treant Zorggroep de komende twee jaar nog bij ongeveer acht patiënten minisensors plaatst.

Patiënten uit andere ziekenhuizen die voor de behandeling in aanmerking willen komen, kunnen door hun cardioloog worden verwezen naar Treant.

Onderzoek hartfalen
Het plaatsen van de minisensor wordt uitgevoerd in het kader van een landelijk onderzoek naar behandeling van patiënten met ernstig hartfalen. Treant Zorggroep is een van de twintig ziekenhuizen die deelneemt aan het onderzoek.
Deel dit artikel: