Assen mag van provincie roekennesten buiten Marsdijk plaatsen

Alternatieve nestlocatie roeken Marsdijk
Bomen bij de spoortunnel in de Vrieserweg zijn geschikt als alternatieve nestlocatie voor roeken © RTV Drenthe / Margriet Benak
Assen kan in de wijk Marsdijk aan de slag met het verplaatsen van nesten van al jaren overlastgevende roeken. De gemeente krijgt toestemming van de provincie om de vogels op die manier naar een alternatieve nestellocatie buiten de wijk te krijgen.
Het gaat in eerste instantie om een proef met zo'n twintig nesten. Maar slaagt de actie, dan volgt de rest van de roekenkolonie die Marsdijk al een tijd onrustig maakt.

Beschermde vogel

Die provinciale toestemming is nodig, omdat de roek een beschermde vogel is. De provincie houdt toezicht op naleving van de Wet natuurbescherming, en daarmee ook op beschermde diersoorten zoals de roek. Maar zodra er voortdurende overlast is, met (gezondheids)schade tot gevolg, kan er ontheffing worden verleend om in te grijpen.
En dat ingrijpen in Marsdijk is volgens een groep bewoners hard nodig. Die heeft al jaren overlast van de roek. Een grote roekenkolonie rond kinderboerderij De Beekdalhoeve schreeuwt omwonenden al vroeg uit de slaap. Sommige bewoners hebben al lange tijd gezondheidsklachten. Verder zijn er op meerdere plekken in de wijk kleinere kolonies ontstaan.

Roekenloos Marsdijk

De bewonerswerkgroep Roekenloos Marsdijk wil dat de gemeente zo snel mogelijk een einde maakt aan alle overlast. Afgelopen maanden hadden ze al toestemming voor het verjagen van de zwarte vogels met geluidseffecten bij de kinderboerderij. Dat heeft deels geholpen. Maar de kolonie laat zich niet makkelijk afschrikken en verjagen.
In overleg met gedragsbioloog Diederik van Liere is een roekenbeheerplan met ingrijpendere maatregelen opgesteld. Dat gaat uiteindelijk uit van het verplaatsen van de roek naar een alternatieve nestellocatie aan de oostkant van Marsdijk. De plek die daarvoor is gekozen, is een bomenrij bij de spoortunnel in de Vrieserweg.
(Tekst gaat verder onder de foto)
Roekenoverlast Marsdijk
De roeken gingen dit seizoen verspreid in Marsdijk nestelen, zoals bij het Slagenpad © RTV Drenthe / Esmée Söllner

Eerst twintig nesten

In eerste instantie verplaatst Assen zo'n twintig nesten naar de alternatieve plek. Dat gaat eind november of begin december gebeuren. Het zijn nesten die van kleinere nestellocaties in Marsdijk worden weggehaald waar dit jaar ook flink wat klachten waren. Op die 'ongewenste plekken' haalt de gemeente komend voorjaar beginnende nesten weg. En van tevoren worden zoveel mogelijk drievorken uit bomen gezaagd om nestelen te voorkomen.
De grote hoofdkolonie van de roeken rond de kinderboerderij blijft voorlopig onaangetast. Volgens gedragsbioloog Van Liere moet eerst bekeken worden in hoeverre de alternatieve nestelplek buiten de wijk aanslaat. Dat wordt in februari en maart duidelijk, het moment dat roeken gaan nestelen.

Precieze operatie

"Er is elders al de nodige ervaring opgedaan met verplaatsing van roekennesten, wat succesvol is gegaan. Maar voor ons is het echt afwachten of de plek ook voldoet. Vervolgens moeten we zien in hoeverre de rest van de roeken uit Marsdijk het voorbeeld gaat volgen en ook daar nestelt. Dat zal nooit in een jaar gebeuren."
Volgens Van Liere is het verplaatsen van de roekennesten een precieze operatie. Want de slimme roek laat zich niet zo snel bedotten. Daarbij is de nestbouw bepalend, net als de aanwezige nesteltakken en de bomensoort. "Je moet goed kijken of alles voorradig is, zodat de roeken zich er thuis gaan voelen, en ook dat het foerageergebied in orde is."

Geen garantie

Het ultieme doel is alle nestelende roeken naar de alternatieve locatie buiten Marsdijk te krijgen. "Hoewel we specifieke deskundigheid inzetten, is er geen garantie dat ons beheerplan slaagt", stelt de gemeente. "Het blijven in het wild levende vogels. Dat kan inhouden dat de kolonie in Marsdijk aanwezig blijft. Maar als de alternatieve nestellocatie succesvol blijkt komend voorjaar, kunnen de maatregelen ook uitgevoerd worden voor de kolonie bij de kinderboerderij."

Niet snel genoeg

Sommige bewoners vinden de voorgestelde aanpak voor het roekenprobleem niet snel genoeg gaan. Onno Oostland, die vlak bij de kinderboerderij woont, moet er niet aan denken dat hij komend voorjaar 'voor het zoveelste jaar' in de roekenherrie zit. Hij wil liever zo snel mogelijk af van de hoofdkolonie.
"Ik heb er inmiddels al zo lang zoveel last van, dat het mijn complete leven beheerst. Mijn gezondheid wordt zwaar op de proef gesteld. Ik slaap er niet van. En deze zomer leek het met het verjagen door ons eerst goed te gaan, ze bleven weg. Maar uiteindelijk kwamen ze als groep weer terug en begon het geschreeuw weer in alle vroegte."

Bijna 2 ton aan kosten

De roekenaanpak kost de gemeente de komende drie jaar ruim 160.000 euro. Grootste kostenpost is het verwijderen van nesten in aanbouw vlak bij huizen en het wegsnoeien van drievorken uit de bomen als nestondersteunende takken. Zonder deze takken blijft de roek weg, omdat hij geen nest kan bouwen. Afgelopen twee jaar kostte de roek de gemeente al 30.000 euro. Het geld ging naar specialistisch snoeiwerk aan bomen en het opstellen van een roekenbeheerplan.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl