Assen wil miljoen ijsbaan anders besteden

Het college van B en W van de gemeente Assen verwacht niet dat er binnen enkele jaren een ijsbaan wordt gerealiseerd in Assen. Het gemeentebestuur wil de gereserveerde miljoenen daarom anders besteden.
In een brief, eerder deze maand, aan de gemeenteraad geeft het college uitleg over de stand van zaken rond de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ). De ijsbaan is hier onderdeel van. Er worden al jaren plannen gemaakt voor meer recreatievoorzieningen naast het TT Circuit maar tot nu toe komt dat niet van de grond. 

"Ook het verdwijnen van de OutleTT als belangrijke trekker en aanjager van het gebied heeft geleid tot een heroriëntatie bij de andere betrokken initiatiefnemers", schrijft het college in de brief. 
 
Focus op skihal
In februari 2018 sloot de gemeente een intentieovereenkomst met verschillende partijen voor de ontwikkeling van het terrein. Hier maakten ook de plannen voor een ijs- en skicomplex deel van uit maar inmiddels is dat deel van de intentieovereenkomst verlopen. De gemeente zegt dat de initiatiefnemer nog wel met de beoogd exploitant aan het verkennen is welke ontwikkelingen haalbaar zijn op die plek. 

"Hierbij ligt de focus op een skihal en sneeuw gerelateerde activiteiten. De verwachting is dat hier in de loop van dit jaar duidelijkheid over ontstaat. Voor wat betreft de realisatie van een 400 meter ijsbaan, volgen wij de ontwikkelingen in Hoogeveen op de voet", aldus het college in de brief. 

REP-gelden
In 2017 heeft de gemeente 5,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van een ijsbaan. Een deel daarvan (1 miljoen) is beschikbaar gekomen via het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en moet voor 1 januari 2022 zijn uitgegeven.

"Het is niet aannemelijk dat dit nog haalbaar is voor het ijscomplex. Wij willen dan ook voorstellen om de hiervoor beschikbaar gestelde REP-middelen in te zetten voor andere ontwikkelingen", aldus het college. 

Eind dit jaar komt het college van B en W met een voorstel wat ze willen doen met de REP-gelden. De gemeente wil het najaar ook meer duidelijkheid geven over de overige 4,2 miljoen euro die voor het ijscomplex zijn gereserveerd.