Nieuwe herder Exloo noodgedwongen in de wachtkamer

De Stichting Schaapskudde Exloo en herder Monique Tielen gaan per 1 oktober uitelkaar. Dat is de uitkomst van een kort geding vandaag op de rechtbank in Assen. Inzet van de zaak was een conflict over de werkzaamheden van Tielen. Volgens de stichting weigert de vrouw op dagelijkse basis met de kudde van en naar het dorp te lopen.
Tijdens de zitting waren er twee grote twistpunten. Eerste punt was het contract dat er bestaat tussen de stichting en de herder. Is dat een bruikleenovereenkomst (voor de kudde), een overeenkomst van opdracht of gewoon een arbeidsovereenkomst? En is dat contract nog wel geldig? Het contract dat er lag werd in 2017, na een jaar, opgezegd door de stichting en vervolgens werd er alleen mondeling gesproken over voortzetting van de werkzaamheden. 

Het tweede twistpunt was het lopen met de kudde van en naar de schaapskooi in het dorp. Iets was cultuurhistorisch bij het werk van de herder hoort zegt de stichting. Tielen weigert dat omdat het lopen met de kudde te gevaarlijk zou zijn voor de schapen en honden die de kudde begeleiden. Ook zou er geen draagkracht zijn in het dorp en zou er geen goede aansprakelijkheidsverzekering zijn voor de herder. 

Begeleiding niet sterk
De stichting beweert van alles te hebben gedaan om deze knelpunten weg te nemen. Zo zou er een coach zijn aangesteld om Tielen te helpen met de kudde en zouden er aanpassingen zijn gedaan aan de weg. Ook zijn er verkeersborden in bestelling om medeweggebruikers te waarschuwen.

Volgens de stichting ligt het probleem vooral bij de herder. “De hond begeleidt de schapen en de herder begeleidt de honden. En in dit geval is de begeleiding van de honden nooit erg sterk geweest en dan druk ik mij nog vriendelijk uit”, aldus waarnemend voorzitter Kees van Wijngaarden.   

Irritatie
De rechter concludeerde dat er veel onduidelijkheid was over het huidige contract maar dat deze overeenkomst het meest weg had van een arbeidscontract. De stichting zou daarom met “een juiste opzegging, met een juiste termijn moeten komen”, aldus de rechter. De rechter achtte, gezien de irritatie bij beide partijen, dat het beter is dat de partijen niet verder met elkaar zouden gaan.    

De gang op
De rechter stuurde de partijen naar de gang om met elkaar tot een oplossing te komen. Na drie schorsingen en wat aanmoediging van de rechter besloten beide partijen het dienstverband voort te zetten tot 1 oktober en daarna afscheid van elkaar te nemen.

De nieuwe herder, die per 1 augustus was aangesteld moet dus noodgedwongen wachten tot 1 oktober.
Deel dit artikel: