Wordt Westerveld een proeftuin voor het oplossen van maatschappelijke problemen?

Een levende proeftuin waarin gezocht wordt naar oplossingen voor de landbouw, maar ook ouderenzorg. Zo ziet burgemeester Rikus Jager van Westerveld het graag in een nieuw op te zetten Leerstoel Cultureel Erfgoed en Maatschappelijke Ontwikkeling.
Jager is druk met het vinden van steun. Samen met de Wageningen Universiteit en Saxion Hogeschool in Enschede kijkt hij naar een opzet van deze wetenschappelijke leerstoel.

Living lab in Westerveld
De inwoners van Westerveld zouden daarvoor als proefpersoon en proefgebied kunnen dienen. Net zoals in de tijd van generaal Johannes van den Bosch, de oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid.

Van den Bosch wilde iets doen aan de armoede in Nederland. Hij begon in 1818 in Frederiksoord met de bouw van de eerste armenkolonie. Paupers uit de stad kregen een hoeve, wat vee en een stukje land. Ze kregen daarmee de kans om een nieuw bestaan op te bouwen.

De generaal probeerde het ook
Daarnaast zorgde hij voor verplicht onderwijs, landbouwonderzoek, gezondheidszorg en ouderenzorg. Als je niet op het land kon werken, kon je terecht in de fabriek. Dat allemaal om ervoor te zorgen dat gezinnen weer een bestaan konden opbouwen.

Niet dat het allemaal is gelukt, maar hij probeerde in ieder geval een oplossing te vinden. Ruim tweehonderd jaar later wil de burgemeester dat ook. Hij geeft voorbeelden. "Duurzame land- en tuinbouw is duidelijk. Boeren uit de omgeving kunnen ervoor zorgen dat voedsel hier in de omgeving wordt afgezet."

Ook een vraag als waterhuishouding komt aan bod. Hij wil in droge tijden water vasthouden en in natte tijden water opslaan, zodat het land niet overstroomt.

Gezondheidszorg in de regio
Een ander voorbeeld is de gezondheidszorg. Jager: "hebben we de ziekenhuizen nog wel nodig zoals nu het geval is? Of zouden medisch specialisten rond kunnen reizen langs huisartsenposten? En hoe moet het straks met de ouderenzorg?"

Zomaar drie onderwerpen die op een wetenschappelijke manier in de regio, dus ook met de inwoners, kunnen worden onderzocht. De Wageningen Universiteit is, samen met hogeschool Saxion, de trekker van het project. Sterrenkundig instituut Astron in Dwingeloo wil ook meedoen. Kosten: zo'n twee miljoen euro voor de komende jaren.

Nu het geld nog
Inmiddels is er in Havelte een bijeenkomst geweest van gemeenten, provincies, onderwijs en deskundigen, met als doel om tot een opzet te komen. Een opzet waarbij overheden, onderwijs en regio samenwerken. Daarnaast om - niet onbelangrijk - geld te vinden voor het project. De gemeenteraad van Westerveld wil er in ieder geval 2,5 ton in stoppen.

Belangstelling is er volgens Jager zeker. Ook vanuit het buitenland. "We hebben een presentatie gezien vanuit Spanje. Zij willen als een soort van living lab meedoen. Datzelfde geldt voor Roemenië, waar overleg is geweest met de ambassade. En in Tsjechië ook. Daar willen ze graag de jonge mensen vasthouden."

Internationale belangstelling
Wat gaan de inwoners hiervan merken? "Dat er meer reuring komt", antwoordt burgemeester Jager. "We gaan modellen hier testen, maar dat zou ook in Spanje en Roemenië kunnen zijn. Alles wat we hier uitproberen en werkt, kunnen we weer exporteren."

De zoektocht naar de benodigde financiële middelen is nog niet afgerond. Maar Jager is optimistisch. Ondertussen worden de onderzoeksvragen steeds concreter. Want volgens de burgemeester moet onderzoek wel tot iets leiden. De leerstoel gaat van start als de financiële middelen binnen zijn. "We hebben het inmiddels wel zover dat we ook kunnen starten. In ieder geval voor het eind van het jaar."
Deel dit artikel: