Waterschap Hunze en Aa’s trekt beregeningsverbod Veenmarken in

Waterschap Hunze en Aa’s heeft het beregeningsverbond in het gebied Veenmarken opgeheven. Het waterschap stelde dinsdag een beregeningsverbod uit oppervlaktewater in. Dat verbod gold vanaf woensdag tussen 7.00 en 19.00 uur.
Het waterschap meldt dat de aanvoer van water vanuit de Hoogeveense Vaart is hersteld door de waterschappen Drents-Overijsselse Delta en Vechtstromen. Daarnaast verdampt er minder water, omdat het minder warm is. 

Verbod Drentse Aa blijft van kracht
Hunze en Aa's had afgelopen dinsdag in de Veenmarken, het Drentse Aa-gebied en het Groningse Duurswold beregeningsverboden ingesteld. In de laatste twee gebieden blijven de verboden van kracht. In het Drentse Aa-gebied mag alleen nog tussen 19.00 en 7.00 uur met grondwater worden beregend. Het was daar al verboden om oppervlaktewater te gebruiken.  

Het waterschap meldt dat de grondwaterwaarden in het Drentse Aa-gebied dit jaar niet meer herstellen. Daarom doet het een ‘dringend beroep’ om in het gebied om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is en te melden waar en wanneer dat gebeurt.