'Zomer legt extra druk op ziekenhuizen en thuiszorg'

De ziekenhuizen liggen vol. "De beddencapaciteit staat onder druk", zegt Dorien Breukelman van het Isala ziekenhuis in Meppel. Dat komt vooral doordat de doorstroom van patiƫnten naar de thuiszorg en verpleeghuizen stagneert.
Volgens Breukelman komt dit door de zomerperiode. "De thuiszorg heeft door vakantie minder personeel beschikbaar." Dit speelt niet alleen in Drenthe, volgens de zegsvrouw: "Het is echt een landelijk probleem."

Ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) herkent het probleem. "Het is niet zo dat we een opnamestop hebben of dat we echt overvol zijn, maar we zien wel dat het meer moeite kost om patiënten door te plaatsen als ze klaar zijn in het ziekenhuis." Volgens de woordvoerder van het WZA wordt het steeds lastiger. "De thuiszorg is welwillend en denkt mee over oplossingen. Het duurt wat langer, maar samen vinden we vooralsnog wel steeds een passende oplossing."

Anticiperen op de zomer
Thuiszorgorganisatie Zorggroep Drenthe onderschrijft de problemen met de capaciteit. "Er zijn minder vaste medewerkers in dienst. Wel hebben we geanticipeerd op de zomer, zo hebben we voor de zomer bij uitzendbureaus in de regio personeel voor ‘openstaande diensten’ kunnen werven."

Bij de ziekenhuizen van Treant Zorggroep is het ook volle bak. Volgens Lars Wormgoor is het echter nog niet zo erg als in de rest van het land: "We hoeven echt nog geen opnamestop af te kondigen." Omdat Treant drie ziekenhuizen onder één koepel heeft, kan er geschoven worden met de capaciteit. "Dus de spoed kan gewoon doorgaan", aldus de woordvoerder.

"Het doorplaatsen van patiënten gaat wel wat moeilijker op het moment, en in de zomer is dat probleem nog groter. Dat komt doordat we zelf al minder capaciteit hebben door mensen die op vakantie gaan, en bij de thuiszorgorganisaties hebben ze dat natuurlijk ook."
 
Creatief omgaan met capaciteit
"Het is een herkenbaar beeld, en niet alleen in de zomer", zegt Eline Wachterveld van Icare. "Het speelt het hele jaar, door de krapte op de arbeidsmarkt. Maar in de zomer voelen we het wat meer, omdat onze mensen ook gewoon op vakantie gaan."

Ook bij deze thuiszorgorganisatie speelt creatief omgaan met de capaciteit een grote rol: "Behalve dat we veel vakantiekrachten hebben, gaan bij ons in de zomer mensen met een beleidsfunctie, die wel de juiste verpleegkundigenpapieren hebben, de wijk weer in. Het is even zoeken en puzzelen, maar het lukt wel."
Deel dit artikel: