Veenhuizer boeren pakken regie in stikstofaanpak: 'Wij willen niet afwachten, maar doen'

Boeren veenhuizen stikstof
Boer Jappie Riedstra wil werk maken van het aanpakken van de stikstofproblematiek © RTV Drenthe
Tien boeren rond Veenhuizen nemen het heft in handen om hun bedrijf klaar te stomen voor de nieuwe uitdagingen op het gebied van stikstof, natuur, water en bodem. Ze willen als voorbeeld dienen voor collega-agrariërs in het behalen van de strengere stikstof- en milieudoelen.
"CO2, biodiversiteit, Kaderrichtlijn Water, stikstof: boer Jappie Riedstra verzamelt wat termen en regelgevingen waar hij rekening mee houdt in zijn bedrijfsvoering. En dat terwijl Veenhuizen ook nog ingeklemd is tussen natuur, zoals het Fochteloërveen en het Norgerholt.
Een lastige opgave, zo lijkt op papier. Maar Riedstra gaat als een pionier te werk. "Wij willen niet afwachten, maar doen", vat hij de missie samen.

Rondetafelgesprekken

Het gaat om een voorverkenning van de zogeheten gebiedsgerichte aanpak stikstof, waarbij overheden en boeren samen om tafel zitten en praten over natuurherstel. Onder andere de stikstofuitstoot is een onderwerp van gesprek. Dat komt in heel Nederland langzaam van de grond, maar in Veenhuizen eerder dan op veel andere plekken.
Bekijk hier de uitleg van boer Jappie Riedstra over de stikstofaanpak van de Veenhuizer boeren:
Veenhuizer boeren willen voortgang boeken in stikstofaanpak
De Veenhuizer boeren willen duidelijk maken van goede wil te zijn, om nu al stappen te zetten. "We boeren hier al 200 jaar en dat willen we graag nog 200 jaar blijven doen", aldus Riedstra.

Steun vanuit provincie

Aan oud-wethouder Henk Kosters de taak om dit proces in goede banen te leiden. "Hier zijn veel ingrediënten om te oefenen met de gebiedsgerichte aanpak waar we in heel Drenthe mee aan de slag moeten. Het is ook heel mooi dat in de huidige landbouwdiscussie een groep boeren zegt: we gaan kijken wat hier kan en pakken de regie."
Provinciebestuurder Henk Jumelet ondersteunt de voortvarende aanpak van de boeren. "De onduidelijkheid en onzekerheid maken het voor veel partijen lastig om concrete stappen te zetten. Temeer omdat generieke maatregelen en financiële middelen nog niet helder zijn. Door het initiatief in Veenhuizen kunnen we leren van stappen en inzichten. Dit kan ons helpen in een zorgvuldige aanpak in andere gebieden."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl