Voorkom dat het lachen je vergaat als je lachgas gebruikt

"Ga er bij zitten, en zet die slagroomspuit niet rechtstreeks aan je mond." Twee van de tips die het Rode Kruis festivalgangers geeft over het gebruik van lachgas.
De organisatie ziet dat steeds meer mensen lachgas gebruiken en wil daarom de risico's van het middel zoveel mogelijk beperken. Hulpverleners willen voorkomen dat feestvierders op de EHBO-post belanden.

Lachen tijdens TT Festival
Tijdens het TT Festival van dit jaar werd er onder jongeren veel lachgas gebruikt. Burgemeester van Assen, Marco Out, uitte zijn zorgen en gaf het advies: "Doe het niet." De ballonnen waren onder andere verkrijgbaar bij horecagelegenheden. Met teksten als: "5 ballonnen voor 10 euro" probeerden ze klanten te lokken.


Het liefst verbiedt Out het gebruik van lachgas tijdens het festival volgend jaar, maar op dit moment is daar geen landelijke wet-en regelgeving voor. Het Rode Kruis heeft dat ook opgemerkt en daarom wil de organisatie dan maar proberen om de jeugd zover te krijgen om dan in ieder geval zo veilig mogelijk het spul te gebruiken.

Wat is lachgas eigenlijk
Lachgas is een kleur- en geurloos gas en de werkzame stof is distikstofmonoxide (N2O). Het is meestal verkrijgbaar in lachgaspatronen (voor bijvoorbeeld slagroomspuiten) maar op feesten en festivals wordt het soms via grote cilinders verkocht. Het gas wordt in de ballon gespoten, je ademt in en uit in de ballon. 

Lachgas wordt als narcosemiddel gebruikt in het ziekenhuis of als kortdurende pijnstiller door tandartsen en in ambulances. Dat type lachgas is van medische kwaliteit en gemengd met zuurstof. Daarnaast wordt lachgas ook gebruikt als drijfgas voor slagroomspuiten.

Waarom zou je lachgas gebruiken?
Het inhaleren van lachgas zorgt volgens het Trimbos Instituut voor een korte, sterke roes. De effecten treden vrijwel meteen op: het geeft een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, duizelingen en evenwichtsstoornissen. Wat je hoort, ziet en voelt lijkt in elkaar over te lopen. Soms hoor je een gonzend geluid en krijg je het gevoel helemaal weg te zakken. Soms krijg je lachbuien. Het effect houdt een aantal minuten aan.

In een patroon zit altijd even veel lachgas en per ballon gaat er 1 patroon in. De meeste mensen nemen één ballon met lachgas, dus één patroon. Sommigen nemen wel meerdere ballonnen op een avond. Volgens het Trimbos Instituut worden er bij recreatief gebruik (minder dan tien lachgasballonnen per gebeurtenis, maandelijks of minder) geen effecten op de gezondheid gevonden, ook niet op de lange termijn.

Gouden tips
Om zo min mogelijk risico te lopen op verwondingen is het belangrijk om lachgas zittend te inhaleren. Daarnaast is het belangrijk om het gas niet rechtstreeks uit een tank, patroon of spuit in te ademen, omdat dit kan leiden tot bevroren longen of lippen.

EHBO-instructeur van het Rode Kruis Lars van Driel waarschuwt verder voor de combinatie van lachgas en alcohol. "Deze combinatie brengt extra risico’s met zich mee. Alcohol en lachgas werken verdovend, waardoor de ademprikkel minder wordt. Dat kan leiden tot een zuurstoftekort."

"Het beste advies is uiteraard om helemaal geen lachgas te gebruiken", zegt Marjan Heuving van het Trimbos-instituut. "Als men het toch wil gebruiken, kunnen bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen om de risico's te verkleinen." Heuving zegt dat lachgas makkelijk verkrijgbaar is en dat de gevaren beperkt lijken, terwijl deze wel degelijk bestaan.

De risico’s op korte termijn zijn:
- Misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Je kunt zelfs flauwvallen door zuurstoftekort.

- Het is levensgevaarlijk om lachgas direct uit een tank, patroon of spuit te inhaleren. Dit kan leiden tot bevriezing van lippen of longen.

- Combineren met alcohol is gevaarlijk. Het verdovende effect van alcohol kan de ademprikkel dempen. Dit kan leiden tot zuurstoftekort en mogelijk een hartaanval veroorzaken.

Zo beperk je de risico’s:
- Wissel een teug lachgas altijd af met gewone lucht om zuurstoftekort te vermijden.

- Ga zitten terwijl je een ballonnetje neemt. 

- Inhaleer nooit direct uit een tank, patroon of spuit.

- Neem geen lachgas als je verkouden bent. Lachgas zet uit in lucht en je trommelvlies kan springen als je hoofd ‘verstopt’ is.

- Neem geen lachgas als je al veel gedronken hebt.

Wat moet je doen als één van je vrienden niet lekker wordt?
Het Rode Kruis besteedt ook aandacht aan wat je kan doen als je iemand niet lekker ziet worden na het gebruik van lachgas of een andere drug. 

Doet een van je vrienden raar en vertoont hij of zij een van de volgende kenmerken, ga dan altijd direct naar de EHBO-post:

- Trage of snelle ademhaling,
- Pijn op de borst,
- Hartritmestoornissen,
- Aanhoudende bewustzijnsstoornissen,
- (Ernstige) oververhitting,
- (Ernstige) onderkoeling,
- Allergische reacties (anafylaxie),
- Langdurige aanvallen die lijken op een epileptisch insult,
- Ongerichte agressie of plotseling gewelddadig gedrag,
- Ernstige achterdocht, paranoïde gecombineerd met wanen en verstoorde werkelijkheidsbeleving.
Meer over dit onderwerp:
lachgas rode kruis drugs Trimbos Instituut
Deel dit artikel: