Boeren Drentsche Aa-gebied kunnen op andere tijden beregenen

Boeren in het Drentsche Aa-gebied krijgen de kans op andere momenten hun percelen te beregenen. Waterschap Hunze en Aa's past de maatregelen tegen de droogte aan.
In het Drentsche Aa-gebied mag op dit moment alleen tussen 19.00 en 7.00 uur met grondwater worden beregend. De maatregel werd ingesteld vanwege de lage waterstanden in het gebied. 

Strenge regels
Boeren mogen vanaf maandag op andere momenten beregenen. Ze moeten dan wel vooraf per beregeningsinstallatie melden op welk perceel dit plaatsvindt. Ook begin-en eindtijd moeten worden doorgegeven bij de afdeling Handhaving van het waterschap. Naast het melden moeten boeren ook een logboek bijhouden. 

Het waterschap blijft beregenen tussen 19.00 en 07.00 de beste optie vinden vanwege de hogere effectiviteit. Wie zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt krijgt een dwangsom opgelegd. 

Deel dit artikel: