Bodemvervuiling in Drenthe: deze locaties vormen een risico

In de provincie Drenthe waren vorig jaar negentien locaties waar het risico op verspreiding van bodemvervuiling niet onder controle was.
Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM) en LocalFocus.

In totaal worden 55 locaties in de provincie Drenthe in het onderzoek genoemd. Op veertien locaties in de gemeente Emmen is het risico op verspreiding onbekend. Op 22 locaties in Drenthe is het verspreidingsrisico onder controle.

Overzicht risicogebieden met bodemvervuiling

Spoedlocaties
De bodem in Nederland was tot begin jaren tachtig op honderdduizenden plekken vervuild geraakt. Denk bijvoorbeeld aan voormalige stortplaatsen waar asbest is gedumpt.

Bij 1500 van die verontreinigde plekken is door de overheid vastgesteld dat ze een risico kunnen vormen voor mensen, natuur, of dat de vervuiling zich verder kan verspreiden. Die plekken worden ‘spoedlocaties’ genoemd. Een groot deel van die locaties is al onder handen genomen.

Uit onderzoek van FTM en Localfocus blijkt dat dit bij 401 plekken niet het geval is. Hier vormt vervuiling nog altijd een risico. Bij 55 locaties in het hele land zou er zelfs sprake zijn van gevaar voor de volksgezondheid.  

Volgend jaar mag geen enkele spoedlocatie nog een risico vormen voor mensen. Maar uit een rapport van Rijkswaterstaat blijkt dat die deadline voor bijna 170 gevallen van bodemvervuiling mogelijk onhaalbaar is. Bovendien komen daar extra kosten bij kijken. 

Verschillende stoffen en materialen
De bodem in Nederland is met veel verschillende stoffen en materialen vervuild. Het is lastig te zeggen waar je het meest voor moet oppassen.

“Het hangt er allemaal van af hoe zwaar het vervuild is en of er mensen aan worden blootgesteld”, zegt Carola Hegger, medisch milieukundige bij de GGD, tegen FTM en LocalFocus. Daarnaast vertelt ze dat bepaalde stoffen die worden gevonden, zoals benzeen, kankerverwekkend zijn.

De Drentse gegevens van FTM en LocalFocus dateren van augustus en oktober 2018. Het kan zijn dat de situatie tussen dat meetmoment en nu is gewijzigd. In het onderzoek staat niet beschreven waarmee de Drentse locaties vervuild zijn.
Deel dit artikel: