Veel interesse in woongroep Hoogeveen: 'Voor een verzorgingstehuis moet je half dood zijn'

Ruim honderd mensen zouden wel willen wonen in een seniorenwoongroep in Hoogeveen. De Stichting Welzijnswerk is een onderzoek gestart naar het realiseren van één of meerdere woongroepen.
Voorzitter Winfried van Overbeek van de Initiatiefgroep Wonen-Plus Hoogeveen, die het onderzoek uitvoert, legt uit waarom zo’n woongroep nodig is. “Bejaardentehuizen bestaan bijna niet meer. En je moet inmiddels halfdood zijn om in verzorgingshuizen te komen", vertelt Van Overbeek. Ouderen moeten volgens hem langer thuis wonen door bezuinigingen in de zorg.

Ouderen in beschermde omgeving
“Uit noodzaak zijn bijvoorbeeld woongroepen ontstaan van gelijkgestemden”, gaat Van Overbeek verder. “Die zijn voor mensen die ouder worden en in een beschermde omgeving willen wonen, zodat ze bij elkaar terecht kunnen.” 

Zo'n woongroep bestaat nog niet in Hoogeveen, zegt Van Overbeek. Daarom is na de oproep in een plaatselijke krant de initiatiefgroep opgericht. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd met onder meer de gemeente en woningbouwverenigingen. “Nu moeten we aan de gang om alles rond te krijgen.”  

Gemeenschap
Hoe zo'n woongroep eruit gaat zien, is nog onbekend. Volgens Van Overbeek zijn vele vormen mogelijk. Eén mogelijkheid is dat de woongroep eruit gaat zien als een hofje. Eveneens onduidelijk is het profiel van de mensen die erin komen. Daarbij wordt ook gekeken naar het profiel van de geïnteresseerden. Zo is het mogelijk dat er ook niet-ouderen in komen te wonen. 

Woongroepen zijn volgens Van Overbeek niet te vergelijken met bejaardentehuizen. Er zal bijvoorbeeld geen personeel rondlopen dat het ontbijt van de bewoners klaarmaakt. Van Overbeek: “Soms hebben woongroepen een gemeenschappelijke ruimte waar je bijvoorbeeld koffie kan drinken, elkaar kunt ontmoeten en waar activiteiten gedaan kunnen worden.”