Boeren overtreden meldplicht waterputten bij Drents-Friese Wold

Rondom het Nationaal Park Drents-Friese Wold worden meer waterputten gebruikt dan bij Wetterskip Fryslân geregistreerd staan. Het waterschap roept boeren op om zich aan hun meldingsplicht te houden.
Wetterskip Fryslân deed vorige week onderzoek naar het oppompen van grondwater in het Drents-Friese Wold. In een gebied van 1.500 meter om het Friese deel van het natuurgebied zijn 55 putten, waarvan er slechts 30 bekend zijn bij het waterschap.


Het onttrekken van grondwater kan invloed hebben op de natuur. Door de droogte van deze zomer zijn er extra zorgen over de gevolgen voor het natuurgebied. Bij grondwateronttrekking van meer dan 60 kubieke meter water per uur is een vergunning nodig.

Goede medewerking
Boeren verleenden volgens Wetterskip Fryslân goede medewerking tijdens de inventarisatie. Zij gaven aan welke putten ze momenteel nog meer gebruiken en zegden toe dat ze het uit de grond pompen van water alsnog zullen melden.