Protest tegen bomenkap voor fietspad langs Oranjekanaal

De gemeente Midden-Drenthe gaat nieuwe fietspaden aanleggen langs het Oranjekanaal tussen Hijken en Orvelte. Het voorlopige ontwerp stuit op weerstand van IVN Midden-Drenthe en Natuur en Milieu Federatie (NMF) Drenthe.
Langs de stille zuidkant van het Oranjekanaal worden paden aan elkaar verbonden. "Er ontbreekt in totaal 6 kilometer op verschillende stukken", zegt Miriam Fokkema, woordvoerder van de gemeente.

Het fietspad, dat in het voorlopige ontwerp staat beschreven, is van beton en is twee meter breed. Om dat mogelijk te maken moeten bomen gekapt worden. "Het gaat om 60 bomen op een totaal van 3.000 bomen, verspreid over een lengte van 24 kilometer." 

Volgens Fokkema worden er op kale stukken nieuwe bomen geplant. Wat voor soort bomen dat zijn is nog niet bekend. "De bomen die blijven staan krijgen op deze manier meer ruimte om te groeien." 

Weerstand
Het voorlopige ontwerp is tijdens een inloopbijeenkomst in juni aan bewoners en belangstellenden kenbaar gemaakt. Fokkema: "We staan open voor suggesties en wensen van bewoners. Nu wordt met alle input die we hebben ontvangen een aanvraag voor de vergunning gemaakt. Daar hoort een inzageprocedure bij, waarbij mensen bezwaar mogen maken."

Vooruitlopend op de aanvraag heeft Edwin Wiersema, voorzitter van IVN Midden-Drenthe, een brief gestuurd aan bestuurders van de gemeente en de provincie. Hij schrijft onder meer: 'Wij willen duidelijk maken dat het in deze tijd van CO2-doelstelling en natuurbehoud niet is te verdedigen om bomen te kappen als er een alternatief mogelijk is.'

Ook NMF Drenthe heeft kritiek geuit op de plannen. "We hebben de hoop dat de plannen nog worden gewijzigd", zegt Judith van den Berg van de NMF. 

Veiligheid verbeteren
Met het fietspad wil de gemeente de veiligheid voor fietsers vergroten en het fietspadennetwerk uitbreiden. IVN Midden-Drenthe onderschrijft het belang van een nieuw fietspad, maar wil het op een andere manier gerealiseerd hebben.

Wiersema: "Bomenkap kan je niet maken in deze tijd. Volkomen onzin, er zijn zoveel oplossingen om niet te hoeven kappen. Wij zijn voor een schelpenpad van zo'n 50 centimeter breed. Over het Balloërveld ligt ook zo'n pad, dat is de A28 onder de fietspaden en is misschien nog wel smaller. Nog een andere optie is om direct langs de kanaalzijde het fietspad aan te leggen, dan hoeven er helemaal geen bomen te sneuvelen. Als er maar een wil is."

'Gruwel'
Wiersema geeft in de brief ook aan dat een breed betonpad 'een gruwel is uit het oogpunt van cultuurhistorie.' En dat er zuinig moet worden omgesprongen met 'de laatste zandwegen in onze provincie.' Daarnaast verwacht hij dat Speed Pedelecs en wielrenners het betonpad gaan gebruiken, wat de veiligheid voor recreatieve fietsers niet ten goede komt. 

Wanneer de vergunning wordt aangevraagd is nog niet bekend.

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!
Deel dit artikel: