Botulisme oorzaak van dode vissen en eenden in Coevorden

De eenden en vissen die vorige week dood werden gevonden in een vijver in Coevorden zijn bezweken aan botulisme. Dat blijkt uit onderzoek.
De dieren lagen dood in het water aan de Prof. Aalbersestraat. Direct was er al het vermoeden dat botulisme de oorzaak was van de dode dieren en volgens het waterschap Vechtstromen heeft laboratoriumonderzoek dit vermoeden bevestigd. 

Vanwege de aanwezigheid van de ziekte in de vijver, geldt er het advies om er niet te zwemmen of te vissen. Ook adviseert het waterschap om huisdieren uit de buurt van het water te houden. 

Vorige week zijn er al waarschuwingsborden geplaatst en met een pompgemaal wordt de vijver doorgespoeld. Ook controleert het waterschap extra op zieke of dode watervogels.