Dijkgraaf Herman Dijk overleden

Dijkgraaf Herman Dijk van waterschap Drents Overijsselse Delta, is vandaag aan de gevolgen van een ernstige ziekte overleden. Hij is 63 jaar geworden.
Dat maakt het waterschap vandaag bekend.

Dijk legde in april zijn taken als dijkgraaf neer. Op zijn verzoek  heeft het bestuur gezocht naar een waarnemend dijkgraaf. Piet Zoon nam zijn taken vanaf 1 mei over.


Groot Salland
Dijk werd in 2010 beëdigd als dijkgraaf van het toenmalige waterschap Groot Salland. Vanaf 1 januari 2016 zette hij deze functie voort bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland.

"Als dijkgraaf zette hij zich de afgelopen negen jaar met plezier en passie in voor veilige dijken en voldoende en schoon water, zowel binnen het waterschap als daarbuiten. Met zijn jarenlange ervaring en inhoudelijke kennis was Herman een drijvende kracht", schrijft de waterschap in een In Memoriam op zijn website.

Voor zijn aanstelling tot dijkgraaf was Dijk werkzaam als directeur Economie en Mobiliteit bij de provincie Noord-Brabant en bekleedde hij diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.